Stäng
blog-header
juni 2, 2016
Mohammed Ryback, bloggare
Foto: Marcus Ericsson/TT

Tystnaden på Trängslet – en fråga om svensk kultur?

I veckan sände TV4:s Kalla Fakta ett reportage om flyktingförläggningen Trängslet och personalens ovilja att ta tag i den utsatthet som många kvinnor upplever där.

Gång på gång har kvinnor berättat att de har blivit sexuellt ofredade, utsatts för våld och hot om våld. Personalen, som är anställd av Migrationsverket, har i stället för att hantera detta ignorerat problemet och anklagat kvinnorna för att ljuga. Trots att det är Migrationsverkets ansvar att se till att alla boenden har en trygg miljö.

Det får mig att tänka på diskussionen om ”kultur”, som varit i centrum när man diskuterat asylsökande den senaste tiden.

För vad är det för slags kultur som tillåter (uppmuntrar?) detta synsätt på kvinnor? Vem tar på sig ansvaret att utbilda denna statligt anställda personal i grundläggande mänskliga rättigheter och svenska värderingar? Vem påminner dem om att inte på eget bevåg göra sig till domare – när vi i Sverige har ett rättssystem som ska hantera frågorna?

Det kan vara så att de som tigit på Trängslet, de som anklagat kvinnorna för lögn, har missat det senaste århundradets utveckling när det kommer till kvinnofridsfrågor. Då måste vi fråga oss om det helt enkelt är fel på ”svensk kultur”. I alla fall om vi ska ha samma måttstock för alla.

Om vi bryr oss så mycket, om vi i Sverige ska bevisa att vi har en bra kvinnosyn – då har vi en akut situation att hantera uppe i Trängslet.

Sök på Politism.se