Stäng
blog-header
juni 8, 2015
Mohammed Ryback, bloggare
Nabila Abdul Fattah.

Nabila gästbloggar: ”Unga människor är inte lata – de är genier”

Nabila Abdul Fattah gästbloggar och berättar om sitt projekt för att engagera ungdomar i Botkyrka:

Ofta när vuxna vill engagera unga i sin verksamhet brukar det sluta med att ungdomarna känner sig som alibin. Dialoger känns som information. Inflytande känns som skendemokrati.

Botkyrka är en kommun i Stockholm där valdeltagandet sjönk i det senaste valet. Och i medborgarundersökningar har det visat sig att unga vuxna inte har högt förtroende för sin kommun.

Samtidigt som detta sker så skrev MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) i sin rapport Fokus14 att de traditionella föreningarna och partipolitiska ungdomsförbunden tappar medlemmar.

Det betyder inte att ungdomarna är ointresserade, men att man väljer att organisera sig på andra sätt som exempelvis i enfrågereörelser, nätverk, digitalt med mera. Vuxenvärlden har inte hängt med i den ”nya” sortens organisering och man väljer att istället stänga unga ute från beslut snarare än att släppa in dem.

Engagerade unga blir ett hot snarare än en tillgång.

Därför jobbar vi nu med metoder för att få in särskilt icke-organiserade unga (ej med i föreningar eller partipolitiska ungdomsförbund) i beslutsfattning.
Vårt jobb kom med i MUCFs delårsrapport

…och det snappades upp av P4 som gjorde ett kort men grymt inslag om exakt det vi håller på med.

Unga människor är inte lata, inte passiva, inte ointresserade. De är genier. Även de som står utanför föreningslivet.

Det är dags för vuxna att börja behandla dem som det också.

Nabila Abdul Fattah

Sök på Politism.se