Stäng
blog-header
februari 26, 2018
Mohammed Ryback, bloggare
Tensta är ett av de socioekonomiskt utsatta områden som behöver få hjälp med segregationen. Foto: Janerik Henriksson/TT

Långsiktigt arbete mot segregation lönar sig – men hur långt räcker 53 miljoner?

Regeringen har i år startat en ny myndighet, Delegationen mot Segregation (Delmos), som ska motarbeta segregation i socialt utsatta områden.

Delmos har fått uppgiften att samla krafter, bygga kunskap och stötta ekonomiskt så att insatser mot segregation ska få bättre effekt. De ska motverka strukturella orsaker till segregation och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden.

Det har inte blivit någon stor nyhet eller diskussion om att regeringen har fattat beslut om att det civila samhället, kommuner och landsting nu kan söka medel för arbetet mot segregation. Det är myndigheten Delmos som kommer att fördela medel som under 2018 ligger på 53 miljoner kronor. Under 2019 kommer ungefär 75 miljoner kronor att delas ut.

Att man har startat en myndighet mot segregation är ett tydligt tecken på att man vill göra något långsiktigt. Man har länge kämpat mot segregation med kortsiktiga projekt som verkar mer som plåster på ett stort blödande sår. Nu har man helt enkelt fattat att det behövs långsiktiga åtgärder.

Men frågan är om 53 miljoner kronor är tillräckligt för att stoppa en segregation som man tillåtit växa under flera decennier. Är det någon som har räknat på de kostnader som kommer i och med segregationen? Är det någon som har räknat de förlorade kostnaderna i kunskap, kompetens, arbetskraft och hälsa just på grund av segregation?

Vi vet att Stockholm sedan några år tillbaka är en av Europas mest segregerade städer och vi vet att medellivslängden är kortare och hälsan sämre i utsatta områden.

Vad vi inte har vetat tillräckligt mycket om är vad segregationen kostar och framför allt för vem den har kostat. Så även om jag är försiktigt hoppfull så tror jag att den summan är betydligt större än 53 miljoner.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se