Stäng
blog-header
april 21, 2016
Mohammed Ryback, bloggare
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Kollektivtrafiken är inte till för att segregera

Nu blir det ”tuffare tag” mot tiggeri i Stockholms tunnelbana. Från och med 1 april gäller nya regler för hur man ska uppträda i kollektivtrafiken.

Enligt SL:s nya ordningsregler ska det inte vara tillåtet att:

  1. Ligga ned i sittmöbler eller att ligga eller sitta på golvet.
  2. Sälja eller dela ut tryckta skrifter utan SL:s skriftliga tillstånd ombord på fordon eller innanför SL:s spärrlinje.
  3. Ofreda annan person eller på annat sätt uppträda störande.
  4. Framföra musik utan SL:s skriftliga tillstånd.
  5. Ta med skrymmande bagage eller bagage eller andra föremål som kan medföra fara för säkerheten eller orsaka andra obehag.
  6. Lämna bagage och andra tillhörigheter utan uppsikt. Kvarlämnade tillhörigheter kan omhändertas.

Även om tiggeri inte är förbjudet i lag gör man allt för att stoppa möjligheterna för att kunna tigga. Vad tuffa tag innebär exakt vet vi inte – men vi vet vila det kommer att drabba.

Och allt som kan uppfattas som ”störande” – där ingår tiggeri – ska alltså förbjudas. Moderaten och trafiknämndens ordförande Kristoffer Tamsons säger att de kommer använda sig av sin ”verktygslåda” för att bemöta problemet.

Vad som ingår i denna mystiska verktygslåda vet vi inte heller. Men jag tror den innehåller fler vakter, mer övervakning och misstänkliggörande av vissa personer. Enligt SL har anmälningarna mot tiggeri ökat med 400 procent sedan 2011. Mig säger det bara att fler i vårt samhälle lider.

Diskussionen borde gå djupare, tunnelbanan blir mer och mer för dem som har råd, den är inte längre en plats för alla.

Moderaten Kristoffer Tamsons säger att kollektivtrafiken är ”till för att vi ska resa, inte för att vi ska bo eller tigga där”. Men kollektivtrafiken är inte heller till för att segregera, den är inte till för att peka ut våra mest utsatta som ”störande” eller som problem som ska bemötas med en verktygslåda.

Ingen tanke ägnas åt personen bakom ”störandet”, som kanske måste leva i tunnelbanan och tjäna sitt levebröd där. Tunnelbanan och kollektivtrafiken är för vissa sista chansen, det sista offentliga rummet där man är välkommen och tillåten, och nu vill man ta bort det också.

Det är som att man gör vad som helst hellre än diskuterar hur vi ska hjälpa våra mest utsatta.

Sök på Politism.se