Stäng
blog-header
april 13, 2015
Mohammed Ryback, bloggare
Foto: Christine Olsson / SCANPIX

Hur många skattesmitare tål Sverige?

I Sverige har vi en tendens att diskutera vad olika grupper i samhället kostar. Det är inte ovanligt att man diskuterar flyktingar som ”kostnader” och ”volymer”. Sverigedemokraterna har kommit ut med flera påhittiga rapporter om hur mycket den svenska invandringen ”kostar”.

I SVT Agenda blev det för ett par år sedan stor debatt när ställde frågan ”hur mycket invandring tål Sverige?”, samma sorts retorik om hur mycket kostnader och volymer som samhället egentligen orkar med.

Det är väldigt konstigt att vi alltid tenderar att fokusera på hur mycket de svagaste i samhället kostar, hur mycket de mest utsatta kostar.

En grupp som inte får lika mycket uppmärksamhet är alla de företagare som smiter undan skatten, med ungefär 46 miljarder kronor som skulle ha gått till skatter här i Sverige, varje år.

Det är inte samma negativa resons och uppmärksamhet i medierna. Det är inga diskussioner om hur dessa ”kostnader” förstör vårt samhälle.

Ett beslut i EU-domstolen har också gjort att skattesmitare slipper fängelse eftersom det anses vara dubbelbestraffning att båda betala straffskatt och få fängelsestraff. Det har lett till att intresset för att väcka åtal har minskat. Man kan säga att EU-domstolen hade ett mänskligt perspektiv när de värnade skattesmitare.

Samma mänskliga perspektiv tycker jag saknas – och termer som dubbelstraffning saknas – i diskussionen om de åtgärder politiker och beslutsfattare tar när det gäller de mest utsatta grupperna i samhället.

Det saknades när man bestämde sig för att sätta upp obekväma och exkluderande metallrör på allmän plats för att hindra hemlösa från att sova där.

Då var det inget snack om dubbelbestraffning innan man tog beslutet.

Så samtidigt som all negativ uppmärksamhet och allt misstänkliggörande riktas mot de hemlösa, mot tiggarna och mot flyktingarna så förvinner de riktiga bovarna med de pengar hade behövt för att bära våra så kallade ”kostnader”.

Sök på Politism.se