Stäng
blog-header
augusti 14, 2014
Mohammed Ryback, bloggare

Hade en kamera skyddat Michael Brown?

En undersökning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) om hur nöjda kunderna är med den offentliga sektorn visade att misstron mot polisen ökade år 2012. Och åren efter det har polisen skakats av skandaler.

Operationer som Reva, avslöjandet av romregistret och metoderna som använts under ”operation gås” har kritiserats. Dödsskjutningen i Husby som ledde till kravaller runt om i Sveriges förorter har ökat misstron mot polisen.

Misstron ökar inte bara i Sverige.

Polisen i London hade en liknande operation som Reva och polisen i New York har sitt ”stop-and-frisk program”. Kritiken från medborgare har varit att dessa program och operationer har riktat in sig på minoriteter. ”Racial profiling” har diskuterats såväl i Sverige som London och New York. En annan faktor till ökad misstro är att det är nästan omöjligt att ställa polisen till svars. Bara 1 procent av alla anmälningar mot polisen leder till fällande dom.

Ord står mot ord och poliser utreder poliser och oftast får man svaret att utredning visar att inget fel har skett.

Kritiker har sagt att vi behöver en oberoende part. Kanske en oberoende myndighet eller liknande som kan utreda polisen.

En stad i USA har kommit på lösningen på en oberoende part. I staden Rialto i Kalifornien har polisen utrustats med en liten videokamera som filmar poliserna när de är i tjänst. Ett enkelt sätt att polisa polisen.

Strategin har varit en succé i staden. På ett år hade användandet av våld under tjänst sjunkit med nästan 60 procent och anmälningar mot polisen sjönk med 80 procent jämfört med året innan.

Det får mig att undra varför vi inte infört det här hos alla poliser? De har trots allt rätten att använda våld mot medborgarna. Hur hade utgången i Husby, London eller Paris varit om det fanns videokameror som redovisade vilka steg polisen tar? Som visar när de tar till våld och hur de gör det.

I den lilla staden Ferguson i USA har en svart tonåring blivit skjuten till döds av polisen, trots att han hade sina händer uppe i luften. Det har varit stora protester och kravaller i Ferguson, medierna tillåts inte komma in, reportrar har gripits och det enda vi kan ta del av är invånarnas berättelser på sociala medier.

Hur hade polisen i Ferguson agerat om de visste det fanns en oberoende part som höll koll på dem? Hade de skjutit ihjäl Michael Brown om de hade haft en kamera som filmade?

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se