Stäng
blog-header
maj 29, 2014
Mohammed Ryback, bloggare

Ett hot mot demokratin

Demokratin hotas inte för att nazistiska partier inte får besöka skolor.

Demokratin hotas när elevers existens ifrågasätts för dom har annan hudfärg, religion eller sexuell läggning än normens.

Demokratin hotas inte för att folk demonstrerar mot rasistiska partier genom att störa, skrika och vända ryggen till.

Demokratin hotas när polisen ifrågasätter medborgares rätt att demonstrera.

Demokratin hotas inte för att du inte får uttala dig ”kritiskt om invandring” utan att någon säger emot.

Demokratin hotas när din ”kritik mot invandring” normaliseras.

Demokratin hotas inte av mig, min religion eller min hudfärg.

Demokratin hotas när vi som samhälle accepterar odemokratiska värderingar och ideologier.

Sök på Politism.se