Stäng
blog-header
januari 5, 2015
Mohammed Ryback, bloggare
Masoum, Muhammad Jamal och Yasser vill att de svenskar som läser om dem ska veta att de inte har något emot Jämtland eller Grytan. - Hade vi bara fått veta vart vi var på väg hade det här aldrig hänt, säger Masoum som åkte med bussen, till TT. Foto: Lina Malers / TT

Det är rätt att kräva mer än förvaring

De hade blivit lovade ett bättre liv i det nya landet för i hemlandet rådde det politiskt förtryck, svält och fattigdom. Men drömmen om det nya livet blev inte riktigt som de hade tänkt sig. I ett brev skriver de:

”Vi svenska emigranter som avreste ifrån Sundsvall den 18 juni detta år till Brasilien äro 26 familjer. Här var våran mening att taga jord utav regeringen. Men då låg flera hundra emigranter här före oss, så att vi måste vänta till dom fått först.

Här får vi arbeta på vägar åt regeringen för 30 reis om dagen. Detta är nätt och jämt så mycket att en familj med man hustru och två minderåriga barn kan föda sig.

Blir det någon dag man inte kan arbeta för regnväder så måste man svälta, för har man inga penningar så får man inget handla.

Nu vill vi ödmjukast anhålla hos svenska konsulatet vilka rättigheter vi kolonister har att fordra. Samt om detta beviljas att vi måtte få fri resa till Sao Paulo, om det går att förtjäna så mycket där att man kan leva. Annars kommer vi inte härifrån skogen med våra familjer.”

Detta brev skrevs till svenska konsulatet i Rio de Janeiro hösten 1891 och undertecknades av fyra familjer som hade emigrerat från Sverige.

Drygt 124 år senare har vi i Sverige migranter som flytt från sina hemländer i hopp om ett bättre liv och precis som för de svenska emigranterna som flydde till Brasilien för över 100 år sen blev det inte riktigt som de hade tänkt sig.

Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson säger i Expressen:
– Vi har sett ibland att asylsökande har en bild av vad som väntar i Sverige. När bilden inte överensstämmer med verkligheten så blir det problem. Man tycker inte att det man möts av är det man förväntat sig. När vi i detta läge har så många som kommit till Sverige i år kan vi inte placera dem där de själva vill bo.

– Vi vägrar att bo här så långt i från en stad, säger Hassan Ali som är en av de som protesterar. Ingen talade om för oss vart vi skulle. På pappret vi fick står det ingenstans om vart vi skulle åka. Vi ville komma till en stad. Vi vill lära känna människor och lära oss svenska, träffa människor och få kontakt med dem. Vi hoppas kunna lösa problemet och få komma till ett bättre ställe än det här.

De svenska emigranterna i Brasilien mötte förvisso mycket sämre förhållanden än de syriska flyktingarna här i Sverige. Många svenska flyktingar dog av tropiska sjukdomar och svält men drömmen om ett värdigt liv är densamma och har inte ändrats på över 100 år.

Precis som de svenska emigranterna är de syriska flyktingarna måna om sina rättigheter, och bör så vara.

Det är rätt att ha önskemål om hur man vill leva.

För att endast överleva är inte att leva. Det är att förvaras.

Sök på Politism.se