Stäng
blog-header
februari 23, 2016
Mohammed Ryback, bloggare
Ensamkommande flyktingbarn anländer till Hyllie station. I dag tas de om hand för dåligt i Sverige. Foto: TT

Barnkonventionen gäller även ensamkommande flyktingbarn

Innan ensamkommande flyktingbarn var Den Stora Boven i svenska mediers bevakning riktades kritik från FN angående barnens situation i Sverige.

Var femte år granskar FN:s barnrättskommitté alla länder som har skrivit under och ratificerat FN:s barnkonvention.

Förra året granskades Sverige och kommittén, som består av 18 olika experter, uttryckte oro. Speciellt för diskriminering av barn med utländsk härkomst, för ökad barnmisshandel, ökad mobbning i skolor och för situationen för ensamkommande flyktingbarn.

Barn från marginaliserade familjer, från migrantfamiljer eller barn till HBTQ-föräldrar är extra utsatta för mobbning och våld. Kritik har också riktats mot att barn hålls isolerade i ungdomshäkten och polisceller. Det är en metod som FN:s barnrättskommitté vill att Sverige förbjuder.

Barnmisshandel, mobbning och trakasserier ökar, man FN är särskilt bekymrade över att många ensamkommande flyktingbarn avviker från asylboenden. Man anser även att de som har ansvar för ensamkommande flyktingbarn inte har tillräcklig kompetens för själva jobbet.

FN:s barnrättskommitté anser att Sverige måste vidta fler åtgärder mot diskriminering, bland annat rekommenderas förbud mot organisationer som sprider eller sporrar till rashat, men de föreslår också riktade kampanjer mot barn för att upplysa om diskriminering.

Nu är det över ett år sedan den här kritiken framfördes och situationen har sedan dess förvärrats. Nu ser vi lynchmobbar som attackerar flyktingbarn, vi har barn som avviker från asylboenden och hamnar i kriminalitet, eller ännu värre i trafficking.

Vem som helst får jobba med ensamkommande flyktingbarn, kompetens är inget krav och så sent som förra veckan avslöjades att en grovt kriminell person hade ett hem för ensamkommande. De organisationer som sprider och sporrar till hat och rasism anses rumsrena.

Barnkonventionen var något Sverige tidigare stoltserade med, och som lovade skulle bli till lag. Nu har vi blivit ett land där många applåderar offentligt åt lynchmobbar som attackerar barn.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se