Stäng
blog-header

Sponsrat innehåll

december 14, 2015
Politism, redaktion
Foto: Blondinrikard Fröberg

Högerpolitikerna vill att arbetare ska acceptera ett sämre liv

Arbetares pensioner är för låga, de räcker inte ens till det nödvändigaste. Den slutsatsen blir tydlig för den som läser LO:s nya rapport om just arbetarnas pensioner.

Efter att har jobbat heltid i 45 år blir pensionen ofta inte mer än 60 procent av slutlönen. Det gör att väldigt många arbetare behöver stöd från de sociala skyddsnäten i välfärden. Annars klarar de sig inte.

Av detta kan man dra flera slutsatser.

Dels handlar det förstås om att förbättra pensionssystemet i grunden, det fungerar för dåligt i dag. En annan viktig del är att satsa än mer på välfärden, så att den är tillräcklig för att täcka de behov som finns.

Den tredje delen handlar om lönerna och arbetsmarknaden. Vi måste förändra jobbet och arbetsmiljön så att färre slits ut och måste pensionera sig flera år i förtid. Och så måste vi hålla uppe lönerna, så att det kommer in tillräckligt mycket pengar till pensionen för att arbetarna ska klara sig när det väl är dags att gå i pension.

När politiker till höger – och näringslivets lobbyorganisationer – hela tiden tjatar om att lägre löner ska lösa problemen på arbetsmarknaden har de inte bara fel i sak (nej, det kommer inte få ner arbetslösheten). De förespråkar dessutom en utveckling som bäddar för att väldigt många fler kommer att bli fattigpensionärer.

När arbetare redan i dag har en situation där det är svårt – eller omöjligt – att leva på sin pension vill arbetsgivarsidan få ner lönerna ytterligare. Fler ska bli riktigt fattiga när de blir äldre, om högerpolitikerna får bestämma. Fler ska bli beroende av ekonomiskt bistånd och olika bidrag.

Hur det ska gå ihop med att samma högerpolitiker och lobbyorganisationer kräver sänkta skatter och lägre bidrag är svårt att förstå. Men antagligen handlar det helt enkelt om att de tycker att fler arbetare ska tvingas acceptera ett betydligt sämre liv.

Om bloggen

Sänk inte lönen. Det är ett viktigt budskap att förmedla i en tid då fler och fler verkar tro att lägre löner för de som redan tjänar minst ska lösa alla problem på arbetsmarknaden. Men lägre löner är helt fel väg att gå, och får faktiska konsekvenser för människors liv. Lägre löner innebär mindre frihet. Här skriver My Sternberg, butiksbiträde, och Erika Haraldsson, städare, om lägstalöner och arbetsvillkor. Texterna sponsras av LO.

Sök på Politism.se