Stäng
blog-header

Sponsrat innehåll

mars 9, 2018
LO, -

Myten om kvinnors deltidsarbete

”Kvinnors deltidsarbete är deras eget val!”

Inte sant!

Hälften av kvinnorna i LO-yrken arbetar deltid – med lägre faktisk månadslön som följd. Den vanligaste orsaken är att det inte finns tjänster på heltid. I kvinnodominerade branscher som vård, omsorg och service organiseras ofta arbetet under otrygga former, med deltider och delade turer.

Diagram över kvinnors deltidsarbete

En annan vanlig anledning att jobba deltid är dålig arbetsmiljö. Många tycker att jobbet är alltför fysiskt och psykiskt krävande för att man ska orka arbeta heltid. Så många som 70 procent uppger att de lider av värk.

Vi vet också att de kvinnor som jobbar deltid oftare har sin arbetstid utanför kontorstid, när det är svårare att få barnomsorg. Deltidsarbete är alltså knappast den flexibla livspussellösning som vi ofta hör som förklaring till att kvinnor jobbar mindre.

Diagram över tillgång till barnomsorg

Vi på LO vill att fasta anställningar på heltid ska vara norm – även i kvinnodominerade yrken. De politiska styrda arbetsgivarna i välfärden behöver gå före. Dessutom måste arbetsmiljön förbättras så att fler kvinnor orkar jobba mer. LO driver också att alla kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider.

Om Sveriges Jämställdhetsbarometer 2018
Varje år undersöker LO hur kön och klass påverkar människors arbetsvillkor. Frågan vi ställer oss: Har alla människor samma makt att forma samhället och sitt eget liv? Svaret redovisar vi i Sveriges Jämställdhetsbarometer.
Läs mer om Sveriges Jämställdhetsbarometer här

Om bloggen

Här skriver LO om arbetsmarknadsfrågor och jämlikhet. LO är en sammanslutning av 14 fackförbund i Sverige och grundades redan 1898. LO-förbunden har totalt cirka en och en halv miljon medlemmar.

Sök på Politism.se