Stäng
blog-header

Sponsrat innehåll

september 11, 2017
Kommunal, facket förklarar

Nytt avtal förbättrar villkoren för 40 000 personliga assistenter

Efter facklig samling och varsel om konflikt har Kommunal och Vårdföretagarna slutligen enats om ett nytt kollektivavtal som förbättrar villkoren för 40 000 personliga assistenter. Avtalet sträcker sig över 3 år och innebär en genomsnittlig löneökning på 1 642 kr för privatanställda assistenter. Lönerna höjs med 535 kronor den 1 oktober i år. Därefter höjs de med 548 respektive 559 kronor de kommande två avtalsåren.

40 000 personliga assistenter – jag tycker vi pausar där en stund. 40 000 verkliga människor som får bättre marginaler och lättare att fixa vardagspusslet eftersom klassfränder krokar arm och gör gemensam sak för bättre villkor. Det är kärnan i den fackliga kampen och roten till dess potential.

Vårdföretagarnas bud låg på mindre än hälften av vad Kommunal krävde – 249 kr per månad under första avtalsåret. Regeringens aviserade ökning av assistansersättningen för nästa år är visserligen långt ifrån tillräcklig, men den täcker likväl Kommunals avtalskrav. Vårdföretagarnas bud hade alltså i praktiken inneburit ökade vinster på bekostnad av lönerna. Efter intensivt förhandlingsarbete står det nu istället klart att löneökningarna för personliga assistenter följer arbetsmarknaden i övrigt. Ytterst välförtjänt för en yrkesgrupp som gör ett enormt viktigt arbete.

Förutom löneökningar så innehåller det nya avtalet också en hel del andra förbättringar. Många personliga assistenter har tidigare vilseletts av så kallade ”all inclusive”-kontrakt där grundlönen slås ihop med andra ersättningar som OB, beredskap, jour och semester. Enligt det nya avtalet måste det tydligt framgå vad som är lön och vad som är övriga ersättningar i anställningskontraktet. Färre assistenter kommer därmed få otrevliga överraskningar med lönekuvertet.

Det nya avtalet förbättrar också anställningstryggheten. Tidigare har personliga assistenter kunnat avskedas helt godtyckligt med 14 dagars uppsägningstid. Nu ställs istället krav på att arbetsgivaren vidtar åtgärder och utreder möjlighet för omplacering innan uppsägning kan bli aktuellt.

Sammantaget är det här en viktig seger för personliga assistenter och för funktionsnedsatta i hela landet. Det visar också tyngden som 500 000 Kommunalmedlemmar för med sig. Vårdföretagarna hävdade bestämt att de inte hade råd att ge personliga assistenter de löneökningar som övriga arbetsmarknaden fått och som de så tydligt förtjänar, men efter varsel om konflikt fanns plötsligt pengarna där. Det nya avtalet är en tydlig påminnelse om solidaritetens kraft.

Tillsammans är vi många, tillsammans är vi starka.

Hampus Andersson, utredare på Kommunal Bild Hampus

Om bloggen

Här hittar du Kommunals experter. Vi älskar krispiga siffror, skarpa analyser och hårda fakta. Hos oss hittar du dom bästa argumenten i debatten med dåliga arbetsgivare och andra som vill försämra dina villkor

Sök på Politism.se