Stäng
blog-header

Sponsrat innehåll

september 21, 2017
Kommunal, facket förklarar

Avdragsrätt för fackföreningsavgiften gynnar alla

I onsdags presenterade regeringen sin höstbudget. Det var en expansiv vänsterbudget med tydlig fördelningsprofil mot de med sämst ekonomiska förutsättningar. Budgeten har hyllats av de flesta och jag instämmer i lovorden. Jag vill särskilt lyfta fram en intressant del av Magdalena Anderssons presentation på presskonferensen – när hon analyserade och jämförde inkomstutvecklingen för olika inkomstgrupper i Sverige och USA sedan 1970.

Klyftorna i USA

Om USA konstaterade Andersson att 90 % av landets medborgare inte har fått någon inkomstutveckling alls. Det är egentligen helt ofattbart. Värdet av alla nya uppfinningar, alla effektiviseringar och alla nya varor och tjänster (det vi kallar ”tillväxt”) har därmed endast tillfallit landets rikaste 10 %. Resten lever i ekonomiska termer på samma standard som 1970. Låt den insikten sjunka in.

Annan utveckling i Sverige

För Sverige är läget helt annorlunda. Här har tillväxten i landet tillfallit inkomstgrupperna mer jämnt. Det är till och med så att landets tio rikaste procent har fått en något lägre inkomstökning jämfört med gemene man. Utvecklingen visar att även fast alliansens förändringar i skatte- och försäkringssystemen ökade klyftorna mellan löntagarna så har ”den svenska modellen” alltjämt en god förmåga att leverera välståndsökningar till löntagarkollektivet som helhet.

Hotet mot det svenska modellen

Det största hotet mot den svenska modellen är den fackliga organisationsgraden i arbetaryrken. Sedan 1990-talets mitt har denna sjunkit. När alliansregeringen 2006 kom till makten genomfördes flera lagändringar som med laserprecision riktades mot dessa gruppers fackliga medlemskap. Dels gjordes själva medlemskapet dyrare genom att avdragsrätten för fackavgiften slopades. Dels höjdes dramatiskt kostnaderna för flera a-kassor i arbetaryrken. Effekten var påtaglig.

Facklig organisationsgrad

På sikt kan denna utveckling inte fortgå med annat än att fackens möjlighetet att upprätthålla den svenska modellen försvåras. Det skulle då innebära lägre löneökningar till löntagarna, högre vinster för kapitalägarna och en ökad klyfta mellan rika och fattiga. När detta väl har hänt har politiken svårt att göra något åt detta, det är oändligt mycket svårare att genom till exempel beskattning nå samma omfördelande resultat.

Just därför är det som Magdalena Andersson säger så viktigt – när regeringen nu återinför avdragsrätten för fackföreningsavgiften så handlar det inte om att ”gynna LO”. Nej, det är en investering i en institutionell struktur som levererar välståndsökningar till hela svenska folket.

Oskar Taxén, jurist på Kommunal. Pressbild-oskar-e1493816108470

Om bloggen

Här hittar du Kommunals experter. Vi älskar krispiga siffror, skarpa analyser och hårda fakta. Hos oss hittar du dom bästa argumenten i debatten med dåliga arbetsgivare och andra som vill försämra dina villkor

Sök på Politism.se