Stäng
blog-header

Sponsrat innehåll

juni 19, 2017
Kommunal, facket förklarar

Arbetslöshet – fackets första fiende

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!”

Dessa rader brukar kallas för Det fackliga löftet. I korthet rymmer det hela den fackliga idén: att arbetstagarna i en bransch inte ska konkurrera med varandra utan hjälpas åt för att hålla uppe löner och villkor.

Fackets första fiende kommer därför alltid att vara arbetslösheten.

Utöver att det kan vara förödande för den enskilde att bli arbetslös innebär höga arbetslöshetsnivåer att risken ökar för att den arbetslöse pressas att ta jobb med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Det underminerar då det fackliga löftet och leder till att det blir svårare att hålla uppe lönerna även för alla andra. Kampen mot arbetslösheten är därför alltid, och har alltid varit, fackens första och viktigaste prioritet.

Sedan finanskrisen 2009 är arbetslösheten bland svenska arbetare oroväckande hög. I SCB:s undersökning av levnadsförhållanden svarar närmare 10 procent av de som senast jobbade inom ett LO-yrke att de i dag är arbetslösa. När arbetslösheten är så hög ökar risken att enskilda tvingas söka sig till företag utan kollektivavtal eller till svartjobb.

Vi ser i dag tydliga tecken på detta i många sektorer.

arbetslöshet

Den fackliga strategin för att hantera arbetslöshet har två delar. För det första att stötta ett väl fungerande näringsliv med hög tillväxt så att det skapas nya jobb. För det andra att säkerställa att det, för den som blir arbetslös, finns sociala skyddsnät samt möjligheter till om- och vidareutbildning. Här blir den fackliga strategin politisk. Ersättningsnivåerna i A-kassan får inte vara för låga och gymnasiet och komvux måste fungera.

Stefan Löfven (S) fattar detta. Ersättningarna i A-kassan har höjts under denna mandatperiod samtidigt som Alliansens misslyckade omläggning av yrkesgymnasierna och komvux så sakteliga har börjat rullas tillbaka och moderniseras. Än är dock inte systemet ”lagat”, så den nuvarande inriktningen på politiken måste få fortsätta.

Sammanfattningsvis så tjänar alla med jobb på att de utan jobb har bra skyddsnät och möjlighet att skola om sig. Egenintresset sammanfaller med kollektivets. Glöm inte det när politiker nu försöker ställa grupper mot varandra!

Gå in här för att se vilket fackförbund som organiserar din bransch, dig och dina kollegor.

Oskar Taxén, utredare på KommunalPressbild-oskar-taxen

Om bloggen

Här hittar du Kommunals experter. Vi älskar krispiga siffror, skarpa analyser och hårda fakta. Hos oss hittar du dom bästa argumenten i debatten med dåliga arbetsgivare och andra som vill försämra dina villkor

Sök på Politism.se