Stäng
blog-header

Sponsrat innehåll

augusti 31, 2017
Kommunal, facket förklarar

Arbete på liv och död

I lördags kväll hände det som inte får hända. Igen. På Scanias verkstad i Södertälje arbetade en anställd med att tillverka komponenter till växellådor när hen fastnade i en maskin och avled senare av sina skador. Det var det 29e fallet av dödsolyckor på en arbetsplats i Sverige i år.

Samtidigt ökar rapporteringen om hotbilder mot vårdpersonal på landets sjukhus i och med vårdandet av skottskadade personer. Och var sjätte som arbetar inom räddningstjänsten utstår hot i sin yrkesutövning.  Redan här ser vi alltså ett tydligt samband mellan välfärdsarbete och ökad risk för dålig arbetsmiljö.

Kommunals senaste medlemsundersökning bekräftar tyvärr samma oroväckande uppgifter. Problem med hot och våld mot personal är nämligen stora även inom äldreomsorgen. Så många som var fjärde undersköterska utsätts för hot och våld av en brukare varje vecka.  En dålig arbetsmiljö blir till vardag för all den personal som arbetar med omsorg av våra äldre. Extra utsatta är de som ensamarbetar och inte får stöd och uppbackning av kollegor. I och med en tidspressad hemtjänst där ”kunden alltid har rätt” ökar riskerna med att hot och våld accepteras, och därmed inte rapporteras eller anmäls.

Dålig arbetsmiljö märks alltså inte bara i ohälsotal och sjukskrivningar utan kan också leda till direkta dödsfall. En bra arbetsmiljö handlar om att alla ska ha fysiska och psykiska möjligheter att utföra sina jobb. Det handlar om att personal varken ska bli sjuk eller skadad när de arbetar ihop till sin månadslön. Än mindre riskera att mista livet.

Det kommer dagligen rapporter som vittnar om allt annat än trygga arbetsplatser i Sverige. Arbetsmiljö omfattar inte bara arbetsplatsens utformning utan också indirekta förutsättningar som påverkar den anställdas arbetsdag. På den årliga konferensen World Water Week diskuteras bland annat riskerna med antibiotikaanvändning och utsläpp som kan vara en direkt fara för lantarbetare.

Fackliga organisationer driver ständigt på arbetet för att anställda ska kunna känna sig trygga med att gå till jobbet. Varje arbetsplats skyddsombud är oumbärligt för att risker ska lyftas fram och att ansvar ska kunna krävas av arbetsgivare.

En viktig förutsättning för en god arbetsmiljö är att det finns ett strategiskt arbetsmiljöarbete, riskanalyser och ett tydligt arbetsgivaransvar. Det kan låta torrt men det är många gånger livsnödvändigt. På arbetsplatsträffar kan arbetsgivare och personal tillsammans diskutera utveckling, planering, genomförande och uppföljning av det dagliga arbetet.

För allas psykiska och fysiska välmående har vi Arbetsmiljölagen, Medbestämmandelagen och Lagen om facklig förtroendeman på den goda arbetsmiljönssida. Men det kan alltid göras mer. Och om det nu inte går att komma undan en arbetsplats med hot, våld eller fysiska risker då måste villkoren kompensera bristerna på god arbetsmiljö. Den kampen är facket beredd att ta.

Det är inte rimligt att en anställd ska gå till jobbet med fara för sitt eget liv. Tillsammans ser vi till att risken minimeras.

Kerstin Mikaelsson, utredare på KommunalKerstin-Mikaelsson-Blogg-alt

Om bloggen

Här hittar du Kommunals experter. Vi älskar krispiga siffror, skarpa analyser och hårda fakta. Hos oss hittar du dom bästa argumenten i debatten med dåliga arbetsgivare och andra som vill försämra dina villkor

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se