Stäng
blog-header
april 24, 2017
Kawa Zolfagary, bloggare
Det finns en studie som visar att ju sämre en man är på ett datorspel, desto mer fientlig och sexistisk är han gentemot sina kvinnliga medspelare. Foto: Björn Lindgren/TT

Sexistiska skämt ett tecken på dålig självkänsla

Forskare vid Western Carolina University har i en studie visat att män som känner att deras maskulinitet hotas använder sexistiska och homofoba skämt för att hävda sig. Forskarna utförde två experiment där man frågade 387 heterosexuella män ett stort antal frågor för att kartlägga deras personligheter, värderingar och attityder gentemot kvinnor och homosexuella. De granskade dessutom männens humor.

Män som definierar sig själva enligt mer konservativa värderingar och har en traditionell syn på den manliga könsrollen var mer benägna att använda sexistiska och homofoba skämt för att stärka sin självkänsla. Emma O’Connor som leder teamet bakom studien förklarar:

”Men higher in precarious manhood beliefs expressed amusement with sexist and anti-gay humour in response to a masculinity threat because they believe it reaffirms an accurate, more masculine impression of them.”

Andra studier visar på liknande resultat. Det finns till exempel en studie som visar att ju sämre en man är på ett datorspel, desto mer fientlig och sexistisk är han gentemot kvinnliga medspelare. Mycket pekar på att män inte tar itu med sin egen osäkerhet eller mentala ohälsa, utan i stället tar ut det på andra. I extremfallen brukar den förklaringsmodellen användas när det gäller radikalisering och ”ensamvarg”-terrorister.

De män som beter sig så bär såklart det fulla ansvaret själva, men om vi vill få ett stopp på problemet måste vi som samhälle kliva in. Det handlar om att förändra attityder hos unga pojkar, bryta upp med traditionella könsroller som begränsar och får män att tro att aggression är ett rimligt verktyg för att hantera dålig självkänsla. Forskarna bakom studien hoppas dessutom att resultatet kan hjälpa till att hantera sexism och homofobi på arbetsplatser, att vi lättare ska kunna upptäcka de grundläggande orsakerna till detta utåtagerande beteende innan det får stora konsekvenser.

Personligen hoppas jag att det kan vara en ögonöppnare för en och annan man som insisterar på att skämta nedvärderande om kvinnor och HBTQ-personer: Ta itu med din skit, vi andra vill inte ha den.

Om bloggen

Kawa Zolfagary är frilansskribent, författare och kommunikatör och skriver om samhällets stora konflikter på ett sätt alla kan förstå.

Sök på Politism.se