Stäng
blog-header
oktober 10, 2017
Kawa Zolfagary, bloggare
Ny forskning visar att personer med utländskt klingande namn väljs bort under jobbsökandet. Foto: Jessica Gow/TT

Rätt namn viktigare än rätt kompetens på arbetsmarknaden

Ny forskning från Lund visar att ett utländskt klingande namn kan leda till att du blir bortsorterad i jobbsökandet, fastän du har mer kompetens än de med svenskklingande namn. Psykologen Sima Wolgast som ligger bakom forskningen är orolig för att det leder till godtycklig och orättvis rekrytering.

Två grupper med försökspersoner fick i uppdrag att rekrytera till ett företag. De fick se ansökningar i form av CV med svenskklingande och utländskt klingande namn. Försökspersonerna som stod för rekryteringen valde oftare personer med svenskklingande namn trots att de var mindre lämpade för jobbet än de med utländskt klingande namn. Till och med när försökspersonerna fick hjälp av ett verktyg som visade att de med utländskt klingande namn var bättre så fortsatte försökspersonerna att välja de med svenskklingande namn.

Inte nog med det, det visar sig också att professionella rekryterare behandlar personer med utländskt klingande namn annorlunda vid rekrytering. När de fick in ansökningar från personer med svenskklingande namn så ställde de frågor om till exempel kompetens och ledarskap, medan personer med utländskt klingande namn fick svara på frågor om värderingar. Självklart är det som är yrkesspecifikt och mätbart mer relevant och ger en bättre förmåga att välja den mest kompetenta till en position.

Det finns många studier som visar på att personer med utländsk bakgrund eller utländskt klingande namn blir utsatta för diskriminering på arbetsmarknaden. På så sätt är detta inget nytt. Men det är bra att det fortsätter belysas med färsk forskning, särskilt i dessa tider då det finns många som vill få det till att den strukturella diskrimineringen av utlandsfödda inte existerar.

Ett sätt att komma åt detta problem vore att anonymisera jobbansökningar helt. Namnet måste trots allt vara det minst relevanta vid en rekrytering.

Om bloggen

Kawa Zolfagary är frilansskribent, författare och kommunikatör och skriver om samhällets stora konflikter på ett sätt alla kan förstå.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se