Stäng
blog-header
april 3, 2017
Kawa Zolfagary, bloggare
Plakaten på "Folkets demonstration" är typexempel på högerpopulismens allra rakaste budskap. Foto: Maja Suslin/TT

Besparingarna som gav högerpopulismen öppet mål

Länge har många som politiskt befinner sig till vänster lagt fram teorin att det är de kraftiga nedskärningarna och privatiseringarna i välfärden som berett väg för högerpopulistiska partier. Nu verkar teorin få stöd från forskningen. En ny studie från Göteborgs universitet tyder på att kvalitén på välfärdstjänster är en bidragande orsak till varför populistpartier i Europa når framgång.

Mattias Agerberg, som ligger bakom de nya rönen, säger såhär:

– I tider av nedskärningar och åtstramningspaket visar min studie att de offentliga tjänsternas kvalitet inte bara kan avgöra vilken service folk får, utan också vem som i slutändan vinner den politiska makten.
– Lågt förtroende för offentliga institutioner är ett av de mest utmärkande dragen bland populistväljare, säger Mattias Agerberg, doktorand i statsvetenskap.

När man upplever att samhällsservicen är korrupt så vänder man sig till högerpopulisterna som samtidigt ofta varit ensamma om att föra en ”anti-etablissemang”-retorik. De lovar förändring och ett slut på korruptionen. Vilket i Sverige kan framstå som smått skrattretande när det gäller Sverigedemokraterna, som ändrade sig till att vara för vinster i välfärden efter att företagen bjudit dem på lunch.

Många till vänster läser nog om forskningen och vill utbrista ”vad var det vi sa!”, men det finns gott om skäl till återhållsamhet. Om vänstern hela tiden har kämpat för utökad och stärkt välfärd och varnat för vad som kommer hända om vi skär ner och privatiserar, hur kommer det sig då att väljarna går till ett högerpopulistiskt parti som själva står för än mer nedskärningar och privatiseringar?

Det handlar helt enkelt om vilka som lyckats fånga upp och kanalisera frustrerade medborgares röster.

Ibland har avsändaren gjort det omöjligt att nå fram, i andra fall kan kommunikationen varit för svag eller svårförståelig. Det finns ett skäl till att man kallar högerpopulisternas politik för ”enkla lösningar” fastän de varken är enkla eller lösningar. De kallas det för att en vanlig väljare tycker de framstår som lättuppnåeliga och tydliga.

Kan vänstern i Sverige säga detsamma om sina svar?

Om bloggen

Kawa Zolfagary är frilansskribent, författare och kommunikatör och skriver om samhällets stora konflikter på ett sätt alla kan förstå.

Sök på Politism.se