Stäng
blog-header
oktober 8, 2015
Kawa Zolfagary, bloggare
Kommer dina barn få en jämlik utbildning? Foto: Mohamed Elraai

Cashen dem tas

Det senaste året har vi nåtts av flera nyheter om att världens rikaste bara blir rikare och att de nu äger en större del av världens tillgångar. De 80 rikaste i världen äger mer än hälften av jordens befolkning tillsammans. Samtidigt som vi får fler miljardärer och superrika så halkar de fattigaste efter. Tidvattnet verkar lyfta vissa båtar högre än andra.

”Vi har räknat på det här” har granskat vilka som får mest av det växande materiella tillståndet, det är akademiska för vem som får all cash, och kommit fram till några riktigt intressanta saker. Dels har de med lägst inkomster halkat efter och gjort detta sen 90-talet, samtidigt har de rika i Sverige följt den globala trenden och dragit ifrån med än mer rikedom. Inget jätteförvånande där kanske, men de gick några steg längre och började räkna på hur det skulle sett ut ifall vi haft en mer jämlik utveckling. De kom fram till att precis alla förutom de 20% med absolut störst inkomster skulle fått det bättre. De näst fattigaste skulle fått 30 000 kronor mer om året än de får idag.

Det är inga naturlagar som ligger bakom den ojämlika fördelningen av resurser, det är ren och skär politik. Vilka vi ger makten att styra landet och vilken politik vi stöttar påverkar också landets och dess invånares ekonomi. Den utveckling som skett sen 90-talet där de rika rusar ifrån resten och skapar allt större klassklyftor går att vända, så länge den politiska viljan och stödet finns.

”Vi har räknat på det här” anger också tre förslag som skulle vända trenden. Kortsiktigt efterfrågar de en förstärkning av socialförsäkringarna, bättre A-kassa och sjukförsäkring skulle hjälpa snabbt hjälpa de som har allra minst. På medellång sikt är det ökad sysselsättning som behövs. Arbetslöshet drabbar främst samhällets svaga grupper utan sociala skyddsnät, besparingar och liknande. Det tredje och sista förslaget som är långsiktigt handlar om utbildning. Det är enbart med en jämlik skola för alla Sveriges invånare som vi kan komma åt problemen på riktigt och börja jämna ut klassklyftorna.

Jag skrev tidigare om hur bristen på utbildning påverkat mitt liv och hur viktigt det är att vi som vill ha ett mer rättvist samhälle ser till att utbilda oss och säkra kunskap för andra. Utbildningsnivå påverkar precis allting i våra liv. Särskilt tydlig är det när det kommer till inkomst. Till och med bland de som arbetar i yrken med lägstalöner så finns det ett gap mellan de som har utbildning och de som saknar en. Förslagen som ”Vi har räknat på det här” ger är alla väldigt sunda och borde inte vara konstiga eller främmande för någon. Men just punkten om utbildningens värde för att långsiktigt bekämpa klassamhällets effekter ligger mig särskilt varmt om hjärtat. De rika kommer bara bli rikare medan de fattiga lider, om vi inte skaffar oss kunskap nog att bygga ett mer jämlikt samhälle.

Om bloggen

Kawa Zolfagary är frilansskribent, författare och kommunikatör och skriver om samhällets stora konflikter på ett sätt alla kan förstå.

Sök på Politism.se