Stäng
blog-header
april 9, 2014
Kawa Zolfagary, bloggare
Foto: MAJA SUSLIN / TT

Vilken vård får rasisten?

Vårdpersonal på Skånes universitetssjukhus (SUS) får inte bära pins på sina kläder där de tar ställning mot rasism. Sjukhuschefen anger detta som en av skälen:

”Även den som har rasistiska åsikter måste kunna känna att han eller hon får samma vård som alla andra”

Först och främst vill jag bara påpeka att man sällan kan se på någon att denna har rasistiska åsikter. Såvida inte personen sett för mycket på American History X och kommer in med en swastika tatuerad över bröstet, och även då kan vi som sett filmen vara överens om att människor kan ändra sig. Dessutom finns det likabehandlingsplaner inom svensk sjukvård och omsorg, det borde väl räcka för att en rasist ska känna sig oroad. Eller vad sägs om att bli behandlad av någon som ser ut som jag gör? Det känns som att det skälet inte var riktigt genomtänkt av sjukhuschefen.

Är man mån om att alla ska få lika god vård så finns det något mycket mer brådskande. Det finns nämligen en utbredd diskriminering inom vården i Sverige. Den drabbar lågutbildade, fattiga, kvinnor och rasifierade*. Jag har skrivit om ämnet i boken Genusyrsel & Normuppror, här följer några exempel som jag tagit upp i boken.

I Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport (2009) hittar man detta:

rasvård1

Fattigdom och rasism samverkar, lågutbildade och utlandsfödda får sämre vård. Samtidigt har barn till utlandsfödda större risk att drabbas av mental ohälsa, i en studie från Mittuniversitetet anges diskriminering, mobbning och fattigdom som orsaker till detta. Även Socialstyrelsen har gett ut en rapport som bekräftar den slutsatsen.

Så jag säger det en gång till, är man mån om att bygga en jämlik vård i Sverige så finns det väldigt mycket att göra, för just nu samverkar en rad olika faktorer och gör så att kvinnor, rasifierade, lågutbildade och fattiga inte får vad de har rätt till. Att sjukvårdspersonal står upp för allas lika värde är ett steg mot en mer jämlik vård.

 

Ordlista:

*Rasifierad – Att vara rasifierad innebär att man fysiskt uppfattas som utlandsfödd och annat än svensk. Det är en person som blir utsatt för rasism på grund av namn eller etnicitet. Även religion bidrar, som till exempel för judar och muslimer. Det är ett bättre ord än icke-vit (som förhåller sig till vit som standard) och bättre än invandrare/utlandsfödd då många som är födda i Sverige också utsätts för samma rasism som de som migrerat hit.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se