Stäng
blog-header
december 8, 2015
Nikita Feiz, Bloggare
Foto: Sofia Tanaka / TT / TT

Viktig seger för hämndporrens offer

Kvinnor som mot sin vilja fått privat porrfilm spridd på internet har fram tills nyligen inte haft rätt till brottsskadeersättning. Men för första gången har Högsta domstolen nu öppnat upp för möjligheten att som brottsoffer kunna få ersättning i en sådan situation.

Domstolen har i två likartade fall, där kvinnor förekommit i filmer med sexuellt innehåll som spridits på internet utan deras samtycke, bedömt att deras privatliv och därmed deras frid kränkts.

Det är två viktiga domar som markerar allvarligheten och brottsligheten av att en förövare sprider sexuella bilder och filmer för att bringa skam över offret eller för att hämnas, ett fenomen som kallas ”hämndporr” och som vi tidigare skrivit mycket om (se även ”läs också” under artikeln).

Brottsoffren, en 17-årig och en 22-årig kvinna har bedömts ha rätt till 35 000 kronor respektive 20 000 kronor från Brottsoffermyndigheterna.

De belopp som betalats ut är dock lägre än de 70 000 kronor i skadestånd som domstolen ansåg brottsoffren ha rätt till.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se