Stäng
blog-header
juli 20, 2016
Nikita Feiz, Bloggare
Foto: Henrik Montgomery/TT

Viktig första dom om äktenskapstvång

Förra veckan prövades för första gången ett fall rörande äktenskapstvång i svensk domstol.

Domstolen dömde en pappa som ska ha gett sin 23-åriga dotter valet att antingen gifta sig med en okänd man i Afghanistan mot sin vilja eller att bli mördad, till fyra års fängelse.

Den 23-åriga kvinnan hade redan en pojkvän i Sverige som pappan kände till, men trots det skickades hon under hot till Afghanistan för att genomföra en vigsel med en annan man.

Under tiden dottern var iväg kidnappade pappan tillsammans med två medhjälpare 23-åringens pojkvän i Sverige. De drog in pojkvännen i en bil och förde honom sedan till en plats där de tvingande honom att klä av sig för att sedan trycka in ett basebollträ mellan hans skinkor samtidigt som pappan och hans medhjälpare filmade och fotograferade händelsen.

Domstolen ansåg att pappan agerat för att försvara familjens anseende och att tvingandet av dottern att ingå äktenskap därför kan ses som ett hedersrelaterat brott.

När 26-åriga Fadime Şahindal för snart 15 år sedan sköts till döds av sin pappa, bland annat på grund av att hon hade en svensk pojkvän, och för att hon vägrade låta sin familj gifta bort henne, blev det ett av Sveriges mest uppmärksammade hedersmordsfall.

Tvångsäktenskapsdomen som kom förra veckan är viktig. Inte bara för att den för första gången markerar att det inte behöver gå så pass långt som att en kvinna ska behöva sätta sitt liv till för att hon vägrat gifta sig med en person som familjen anser är ämnad för henne, såsom skedde med Fadime. Utan även för att fler utsatta ska våga anmäla och känna att det svenska rättsväsendet står på deras sida.

Mordet på Fadime fick Sverige att öppna ögonen för det hedersrelaterade våldet. Vad gäller hedersrelaterade tvångsäktenskap har få tidigare anmälda fall lett till åtal och det är först nu, två år efter att lagen om äktenskapstvång infördes, som Sverige prövar sitt första fall.

Det var med andra ord på tiden att Sverige även öppnade upp ögonen för att hedersrelaterat tvångsäktenskap förekommer och tydligt markerade att rätten till sin kropp, sitt liv och rätten att välja sin egen partner tillkommer den enskilda individen och ingen annan.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se