Stäng
blog-header
april 5, 2015
Hanna Gustafsson, bloggare

Välkommen till 50-talet – filmåret 2014

Årligen tar Center for Women in Film and Television fram statistik över kvinnors representation i de 100 mest bästsäljande filmerna i USA. Här på Genusfolket har jag tidigare skrivit om siffrorna för 2012 och 2013. Bland annat kunde man då se att år 2012 var 28% av alla karaktärer kvinnor. Och att kvinnor representerade hela 15% av alla identifierbara protagonister under 2013.

Nu har siffrorna för 2014 kommit.

Män, män män

Åter har över 2000 karaktärer i den 100 största filmerna i USA undersökts. Detta är vad man kom fram till:

  • Av alla identifierbara protagonister 2014 var 12% kvinnor. Det är alltså en minskning med 3 procentenheter från 2013.
  • Av alla större roller på film 2014 var 29% kvinnor
  • Av alla karaktärer med någon replik 2014 var 30% kvinnor. Läs den meningen igen.
  • Av alla karaktärer med någon replik som var kvinnor 2014, var 74% vita. Läs den meningen igen.
  • Om en film har en kvinnlig regissör och/eller kvinnlig manusförfattare ökar genast representationen av kvinnliga karaktärer i både stora och små roller.

Ledande män…och deras fruar

Undersökningen visar också att könsstereotyperna var deprimerande närvarande på vita duken 2014.

Kvinnliga karaktärer var märkbart yngre än sina manliga motsvarigheter. Mer än hälften av de manliga karaktärerna (53%) var över 40 år. Bara 30% av de kvinnliga karaktärerna var över 40 år.

Antal kvinnor minskade drastiskt mellan ålderskategorin 30-årsåldern och ålderskategorin 40-årsåldern. Männen ökade däremot.

61% av de manliga karaktärer identifierades genom sitt jobb (doktor, chef, osv) men bara 34% av de kvinnliga. 58% av de kvinnliga karaktärerna identifierades genom sina livsval (maka, mamma, osv) men bara 31% av männen.

82% av politiska ledare var män, 81% av akademiska/intellektuella ledare var män.

Varför är statistiken viktig?

Filmer med kvinnlig regissör och/eller manusförfattare ökar andelen kvinnliga karaktärer dramatiskt. Filmer med kvinnor som regissörer och/eller manusförfattare hade 39%  kvinnliga protagonister och 35% manliga (samt 26% manlig/kvinnlig ensemble). Filmer med enbart manliga regissörer och manusförfattare hade 4% kvinnor som protagonister och 87% män (samt 9% manlig/kvinnlig ensemble).

Av de 250 största filmerna i USA 2014 hade bara 7% en kvinnlig regissör.

Varför är det då viktigt att presentera dessa siffror varje år? Jo, helt enkelt för att de säger något. För att film inte görs i någon neutral bubbla någonstans, opåverkade av den kultur de befinner sig i. För att om vi inte visar upp dessa siffror så tror människor att kvinnlig representation på film går framåt eller att ”i år är det kvinnornas år”, när det faktiskt står still eller till och med går bakåt. Och när det fortfarande är männens år, precis som vanligt.

För att en industri där människor kan ha superkrafter, där vi kan ta oss till andra galaxer och där drakar existerar, av någon anledning inte klarar av att sätta lika många kvinnor i talande roller som män. Även när dessa filmer visar sig dra in mer pengar.

Och för att, som Geena Davis beskrev det, även om det är få kvinnor på VD-positioner i världen så kan det finnas mängder av dem på film. Det är så vi kan inspirera unga tjejer att bli chefer, forskare eller politiker. På den tid det tar att göra en film, kan vi förändra hur framtiden kommer se ut.

In the time it takes to make a movie, we can change what the future looks like. There are woefully few women CEOs in the world, but there can be lots of them in films. How do we encourage a lot more girls to pursue science, technology and engineering careers? By casting droves of women in STEM, politics, law and other professions today in movies.
–Geena Davis

Välkommen till 50-talet

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att de största filmerna 2014 befolkas av män över 40 år med jobb eller ledarpositioner och med mycket repliker, som omger sig med yngre kvinnor ofta utan jobb, makt eller nåt att säga.

Så. Välkommen till 50-talet, biobesökare! Hoppas ni ska trivas. För om vi inte gör något åt dessa siffror så kommer vi ses här om ett år igen, och absolut ingenting ha hänt.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se