Stäng
blog-header
februari 20, 2013
Gustav Almestad, bloggare
Foto: Peter Miller.

Våldtäkt var bara ”otrohetstest”

En 28-årig man som i tingsrätten dömts till två år och åtta månaders fängelse för bland annat våldtäkt, har av hovrätten fått sitt straff sänkt med anledning av att våldtäkten inte bedömts vara våldtäkt – eller något sexualbrott överhuvudtaget. Mannen hade hotat och slagit sin fästmö en längre tid och det aktuella tillfället hade han slitit av sin fästmös byxor och trosor och fört in sina fingrar i hennes underliv, i syfte att kontrollera om hon haft samlag med en annan man.

Han dömdes i tingsrätten för grov kvinnofridskränkning, där hot, slag, ofredande samt våldtäkten ingick, men i och med den ändrade brottsrubriceringen sänks nu alltså straffet, till ett år och två månader. Hovrätten uttrycker det som följer:

”Det är uppenbart att XX genom sitt handlande har kränkt YY:s sexuella integritet. XX och YY har dock lämnat samstämmiga uppgifter om att syftet med XX agerande var att kontrollera om YY hade varit otrogen med en annan man. Det är därmed utrett att XX inte har haft något sexuellt syfte med sitt agerande. Hans gärning kan därför inte anses ha haft en sådan sexuell prägel att den är att bedöma som en sexuell handling i brottsbalkens mening. Något ansvar för sexualbrott kan därför inte bli aktuellt.”

Här finns en slående likhet med en dom från 2009; då gällde det en man som på liknande sätt ”oskuldstestat” sin dotter med fingrar i underlivet och dömts för våldtäkt i tingsrätten men för misshandel i hovrätten (tack till Isobel Hadley-Kamptz för den kopplingen). Att varken ”oskuld” eller otrohet kan avgöras på liknande sätt verkar få inblandade ha tagit notis om.

Varför blir det så här?

Jo, visst är det möjligt att lagen är utformad så att hovrätten gör en korrekt bedömning i enlighet med denna, det intressanta är dock vad det säger om den gällande synen på våldtäkt och sexuella kränkningar överhuvudtaget. Man bedömer det ju inte bara som ”inte våldtäkt”, utan som helt asexuellt, trots uppenbart fokus på just offrets sexualitet. För det var hennes sexualitet som mannen med våld skulle kontrollera, i dubbel bemärkelse. Utgångspunkten i förståelsen av våldtäkt är helt enkelt inte den kroppsliga integriteten, som man kunde tro, utan nivån av kåthet hos gärningsmannen! Den sexuella kränkningen kan i den här bilden bara uppstå i gärningsmannens motiv, och själva handlingen någon utsätts för är då sekundär.

En definition på kränkning som hämtad ur hederstänkande, där kränkningen egentligen består i att någon tänkt smutsiga tankar om dig. Vår egen våldtäktskultur. Och denna lilla detalj, huruvida mannen gick igång på övergreppet eller inte, bedöms alltså som så avgörande att en hel sammanslagen dom för en längre tids hot, ofredande och misshandel plötsligt ger mindre än halva det ursprungliga fängelsestraffet.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se