Stäng
blog-header
juni 6, 2015
Julia Cagan, bloggare

Våldsdrabbade invandrarkvinnors öden bestäms på tisdag

Den 9 Juni kommer Organisations- och föreningsutskottet, bestående av Ewa Larsson (MP), Eva Solberg (M), Rana Carlstedt(S), Jackie Nylander (V) och Isabel Smedberg Palmqvist (FP), fatta ett nytt beslut kring kvinnojouren Terrafems finansiering. Beslutet kommer vara avgörande för Terrafems framtid som redan har varit tvungen att stänga ner boenden som prioriterar våldsdrabbade kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund.

Terrafem är en oerhört viktig verksamhet i och med att icke-svensktalande kvinnor kan ringa in och få emotionellt stöd samt juridiska råd på 62 olika språk. Organisationen har kunskap som många liknande verksamheter tyvärr saknar och arbetar utifrån ett feministiskt makt- och etnicitetsperspektiv. Istället för att i grova drag döma ut vissa icke-europeiska kulturer som våldsamma ”hederskulturer” jobbar man utifrån feministisk forskning om könat våld i hederns namn och den strukturella underordningen av kvinnor som samhällsgenomsyrande, även i Sverige.

Jag har personligen gått Terrafems utbildning, suttit i jouren som jourkvinna och gett stöd till våldsdrabbade kvinnor på turkiska. Behovet för Terrafems verksamhet är oerhört stort och det finns ingenting mer nedslående än att behöva neka tjejer och kvinnor hjälp i form av boende mm för att resurserna och finansieringen inte räcker till. Därför uppmanar jag alla till att titta på och dela Terrafems videor som finns länkade här nedan för att sätta press på ansvariga politiker. Det är dags att vi alla står upp för utländska kvinnors rätt till att leva fritt från våld och förtryck.

 

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se