Stäng
blog-header
september 19, 2012
Hanna Gustafsson, bloggare
Genusnytt "analyserar" om orsaken bakom relationsvåld

Vad Säger Jämställdismen?

Genusnytt ”analyserar” om orsaken bakom relationsvåld

Disclaimer: Pär Ström har all rätt att skriva det han tycker och att yttra det i alla sammanhang han vill. Osv osv.

Men ibland får man som feminist frågan varför vi är så arga på Pär Ström. Varför just han hela tiden utsätts för kritik när hans det enda hans rörelse, ”Jämställdismen”, vill är att män och kvinnor ska vara jämställda? Själv tror Ström att kritiken mot honom och hans rörelse beror på feministernas snedvridna verklighetsuppfattning och deras rädsla att förlora sin ställning. ”De är rädda nu! De är rädda för sanningen och rättvisan. De är rädda för könsneutral lagstiftning. De är rädda för att bli av med sina privilegier.

Enligt Ström är den feministiska kritiken märklig då det enda som jämställdismen står för är en äkta jämställdhet: ”Tänk att det ska vara så oerhört provocerande att kräva lika rättigheter och skyldigheter för könen” utropar Ström. ”För det är ju bara det jag gör. Det kallas jämställdhet, har jag hört.

Men är det verkligen bara det som gör att Jämställdismen så ofta blir attackerad, att de kräver lika rättigheter och skyldigheter? I ett försök att kasta lite ljus över det kan man titta på vad Jämställdismen faktiskt säger och vilket samhälle de jobbar för, och se om det finns något där som kan vara anledningen att Pär Ström och hans Jämställdism utsätts för så mycket kritik.

Vad Säger Jämställdismen Del 1: Våldtäkter

”Riktiga våldtäkter”

”Dels har vi som sagt ett samhällsklimat i Sverige som starkt präglas av feminism och manshat, vilket säkerligen ökar antalet våldtäktsanmälningar. Inte minst eftersom det länge egentligen inte har krävts några bevis för att få en man fälld för våldtäkt – därmed har ju en anklagelse kommit att bli ett bra sätt att hämnas på en person eller skaffa sig pengar i form av skadestånd.” (Länk)

Våldtäktslagstiftningen är en stor fråga för Jämställdismen. Läser man Pär Ströms texter är ämnet ett genomgående tema. Bland annat blir Pär Ström blir upprörd över att män osynliggörs som offer för våldtäkt. Speciellt om den som begår övergreppet är en kvinna.

Bland annat tar han upp två rättsfall där en gärningsman dömdes för våldtäkt i ena fallet efter att ha penetrerat en flicka med handen medan hon sov, medan i det andra fallet dömdes en gärningsman till sexuellt tvång för att ha smekt en pojkes könsorgan medan han sov. Våldtäkt tycks alltså av de två fallen Ström tar upp fortfarande hårt sammankopplat med penetrationsakten. Pär Ström tolkar det som ett bevis på att domstolar värderas mäns sexuella integritet lägre än kvinnors. Han skriver:

”Det verkar som om HD menar att en man ska tåla mer i den här vägen än en kvinna. Och det vore inte förvånande, med tanke på det kvinnovänliga och manshatande samhällsklimatet. Andra indikationer på att denna orättvisa olikhet i bedömningen av de två könen verkligen existerar dyker upp titt som tätt.”

Enligt Pär Ströms synsätt borde de två fallen dömts till våldtäkt, istället för bara det ena. Män ska inte behöva tåla mer. Att att smeka ett könsorgan på någon som sover ses som mildare än att sticka in något i någon som sover, ser Ström som att mäns sexuella integritet värderas lägre.

Dock är det paradoxalt nog just Jämställdismen som kämpar för att iden att den traditionella, heteronormativa synen på våldtäkt – som en penetrationsakt – är vad som ska definiera en våldtäkt. I ett annat inlägg citerar Pär Ström Malin Siwe när hon slår fast att ”Står det våldtäkt är det våldtäkt; någon har blivit penetrerad vaginalt, analt eller oralt. Med våld eller allvarligt hot om våld.” Därefter slår han fast att han håller med henne om detta.

Hon har rätt,” skriver Pär Ström. ”Genom att vidga och förvränga ordet våldtäkt urholkar man allvaret i riktiga våldtäkter.” En kvinna skulle med andra ord bara kunna dömas för våldtäkt av en man om hon penetrerade honom. (länk) Om det inte är Jämställdismens inställningen så skulle man behöva vara mycket mer tydlig när man hyllar de som innehar den.

I fler inlägg tar Ström upp det här med utvidgningen av våldtäktsbegreppet och hur detta inte längre stämmer överens med ”vad gemene man menar med våldtäkt”. Om man tar det förra inlägget på orden så skulle alltså våldtäktslagstiftningen gå tillbaka till en syn på våldtäkt som fokuserade på våld, hot om våld, och penetrationen. Hur man tror att det skulle få de pojkar och män (och flickor och kvinnor) som enligt Ströms exempel i början av det här inlägget upplevt ett övergrepp på sin sexuella integritet som inte inkluderade just denna heteronormativa definition av våldtäkt, att tas mer på allvar, är svårt att förstå.

”Jag hävdar att breddningen av våldtäktsbegreppet till att omfatta även sådant som normalt inte anses vara våldtäkt är orimlig och olämplig. Den urholkar för det första allvaret i riktiga våldtäkter. För det andra riskerar den att människor, i praktiken män, blir dömda och straffade trots att de egentligen (enligt de värderingar som är gängse bland människor) är oskyldiga. ”(länk)

”Riktiga våldtäkter” skiljs från ”inte riktiga våldtäkter”. Kanske det är något som förklarar den kritik Ström får motta?

”Våldtäkt är ett vidrigt brott, som ska straffas hårt, inte tu tal om den saken. Men då ska det vara våldtäkt också. Jag känner ett mycket stort förakt för våldtäktsmän. Men då ska det vara våldtäktsmän också.” (länk)

Falska våldtäkter

Det går inte att beskriva Jämställdismens inställning till våldtäkter utan att ta upp ämnet falska våldtäktsanmälningar. En stor del av Pär Ströms inlägg och debattexter under ”Jämställdistisk flagg” handlar om just detta. Det är bara att göra en sökning på hans blogg för att se. Falska våldtäktsanmälningar är ständigt återkommande ämne. Var Jämställdismen står i frågan är inte heller på något vis ambivalent.

Även om bara 200 av de ca 5 000 våldtäktsanmälningar som görs varje år leder till fällande dom (antal dömda har ökat från ca 110 på 1970-talet till ca 200 idag) anser Jämställdismen bland annat att:

– Ett diffust antal män – som Ström kort och gott sammanfattar som ”ett stort antal” varvat med ”många” – sitter idag i svenska fängelser oskyldigt dömda för sexualbrott

– Feministiska värderingar baserade på manshat har trängt in i domstolsväsendets alla vinklar och vrår, med liten eller obefintlig rättssäkerhet för män som följd (länk)

– Vi har ett samhällsklimat i Sverige som starkt präglas av feminism och manshat, vilket ökar antalet våldtäktsanmälningar (länk)

– Falska våldtäktsanmälningar är ett av kvinnors vassaste vapen gentemot män (länk)

Pär Ström var mycket flitig i debatten runt fallet med Assange  – han var, trots sin titel ”integritetsombudsman” en av de allra första stora bloggarna att publicera namn och bild på en av de kvinnor som anklagat Assange, och som vid det tillfället spriddes på Flashback – ett inlägg han sen tog bort efter att han fått mycket hård kritik. Och en av Ströms huvudpunkter när det gäller vad han kallar Assanges ”erotiska eskapader i Sverige” är just att ifrågasätta utvidgningen av den svenska våldtäktslagstiftningen.

”Jag anser att breddningen av våldtäktsbegreppet är ett feministiskt beställningsverk. Det är ett sätt att slå mot det manliga könet. Det krävs en feministisk talibanstat(numera vanligt omdöme om Sverige utomlands) för att lagstifta om att det som inte är våldtäkt är våldtäkt.” (länk)

Att våldtäktsdefinition och våldtäktslagstiftningen är ett viktigt ämne för många kan man inte förneka, och Jämställdismens analys av dessa kan vara ett exempel på varför Pär Ströms rörelse väcker kritik.

NÄSTA INLÄGG: Vad Säger Jämställdismen Del 2 – Könsroller och ”fria val”

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se