Stäng
blog-header
september 3, 2013
Gustav Almestad, bloggare
Pappa på stan Foto: Fredrik Persson/Scanpix

Tredje pappamånad inte nog

Folkpartiet vill nu ha en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen, enligt beslut i partistyrelsen häromdagen. Motiveringen är helt rimlig: att försäkringen spelar roll för barns rätt till föräldrar, och inte minst att längre ledighet bland kvinnor hämmar löneutveckling och karriär. ”Det går alldeles för långsamt”, säger jämställhetsminister Maria Arnholm.

Förvisso.

Det är glädjande att kunskapen om denna välkända kvinnofälla nått Folkpartiet, men det är också uppenbart att man inte är beredd att följa upp sin egen argumentation. Ser man verkligen så allvarligt på den hämmade löneutvecklingen är en månad i taget inte mycket att komma med. Det kommer gå utmärkt för arbetsgivare att räkna ut kvinnor även med en månads kortare ledighet, och alla branscher som kallt räknar med kvinnors deltid ska vi inte ens tala om.

Det är snart 20 år sedan Arnholm själv var med att införa den första pappamånaden, och med den takten får vi vänta minst 20 år till på att någon effekt på arbetsmarknaden ska synas alls.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se