Stäng
blog-header
juli 12, 2013
Nikita Feiz, Bloggare

Talibanernas största hot – en sextonårig flicka

I oktober förra året vaknade 15-åriga Malala Yousafzai upp i Pakistan för att göra sig i ordning och ta sig till skolan, precis som så många andra flickor runt om i världen gör varje dag. Vad Malala inte viste var att samma dag skulle de fundamentalistiska makterna i landet, talibanerna, göra allt i sin makt för att hindra henne att ta sig hela vägen fram. Malala skjöts i huvet av talibanerna för att hon ville gå i skolan, utbilda sig och via sin blogg krävde att andra flickor i Swatdalen i Pakistan, skulle få gå i skolan. Något som talibanerna inte tyckte att en ung flicka har rätt till.

Malala överlevde. Idag firas hennes födelsedag i FNs generalförsamling i New York, tillsammans med 600 andra unga flickor från 15 olika länder som deltar för att uppmärksamma flickors rättigheter och deras rätt till utbildning. Det är första gången generalförsamlingen helt tas över av unga människor som vill göra sina röster hörda och i synnerhet helt av unga flickor.

Representant i FNs generalförsamling från Sverige är Tova Andersson, 16 år, från barnrättsorganisationen Plan Sveriges ungdomsråd. Tova berättar för Genusfolket att det ska bli ”grymt roligt” att få delta på Malala Day och få uppmärksamma att mer resurser bör läggas på utbildning och särskilt flickors utbildning eftersom de i många delar av världen inte har samma rättigheter som pojkar har.

Malala gör idag sitt första offentliga framträdande sedan talibanernas försök att ta hennes liv i Pakistan. Hon har blivit en global symbol för kampen om unga flickors- och barns rätt till utbildning och även om hon själv är en av dem som står längst fram i fackeltåget får vi inte glömma att det aldrig bara är barns ansvar att kämpa för sina och andras rättigheter, det är allas ansvar.

Enligt barnkonventionen är det en mänsklig rättighet för alla barn att gå i skolan. Barnkonventionen har ratificerats av 52 medlemsstater förutom 2, Somalia och USA. Trots detta är det cirka 775 miljoner människor i världen som inte kan läsa eller skriva. Majoriteten av dessa är kvinnor. Den främsta anledningen till det är kulturella värderingar och traditioner som diskriminerar och drabbar flickor och kvinnor på grund av att kvinnor i flera länder runt om i världen anses mindre värdefulla än pojkar, eftersom de inte förväntas bidra till familjens framtida försörjning. Fattigdom är också en anledning som bidrar till att flickors rätt till utbildning oftast prioriteras bort. Om familjer överhuvudtaget har råd att skicka ett barn till skolan väljer de oftast sonen för att de finns föreställningar om att sonen är den enda som kan bidra till familjens försörjning.

Detta trots att det visat sig att investering i en flickas utbildning ofta är gynnsammare och leder till ökad jämställdhet för både män och kvinnor på grund av att kvinnor efter färdiga studier ökar sina framtida inkomster med mellan 10-20 procent per år, samtidigt som det visat sig att kvinnor är mer benägna att investera större delen av sin inkomst i sin familj och omgivning än män. Det bidrar till starkare ekonomi och att samhället lyfts ur fattigdom.

Att unga flickor- och barn får rätten till att gå i skolan är alltså något som gynnar oss alla och som bidrar till att samhället lyfts. Malala hade tur som vaknade upp igen och som idag ges möjligheten till att utbilda sig med hjälp av stipendier och organisationer som hjälper henne men låt oss inte glömma alla de unga flickorna som aldrig vaknade upp.

 

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se