Stäng
blog-header
maj 11, 2016
Gustav Almestad, bloggare
Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Sverige rasar i mätning för hbtq-rättigheter

Mitt i oron över om det homofoba Ryssland ska ta hem segern i Eurovision Song Contest kommer en uppläxning av vår svenska självgodhet.

Kartläggningen Rainbow Europe visar nämligen att Sverige har blivit ett mindre hbtq-vänligt land. Det är organisationen ILGA Europe, enklast beskrivet som den europeiska sektionen av det internationella förbundet som organiserar all världens motsvarigheter till RFSL, som står bakom den årliga kartläggningen där Sverige placerar sig på en betydligt sämre plats än förra året.

Från en sjätteplats har vi rasat till nummer tolv.

Det största skälet handlar förstås om den hårdare asylpolitiken, som direkt slår mot hbtq-flyktingar. Sedan Sverige svängt i asylpolitiken och nu försöker vrida åt alla möjliga kranar har också de tidigare små framstegen för möjligheten till asyl på grund av förföljelse för till exempel sexualitet ryckts undan.

Människors utsatthet städas bort under vaga begrepp som “övriga skyddsbehövande”, enkla att använda för att slippa se. Sverige gör sig till ett sämre land i sin strävan efter andrum, det är resultatet i praktiken när volymerna står i fokus i stället för asylbehovet. Kan man skita i en rättighet för att det är lite jobbigt just nu, då kan man snart skita i fler.

De övriga ländernas relativa förbättringar på andra områden kan till viss del förklara rankningen. Tyvärr är just asylpolitik ett område som återkommer som brist i flera andra länder som annars ligger högt. Topplandet Malta är inte mycket bättre än Sverige i det avseendet.

Rainbow Europe visar förvisso en del förbättringar även i Sverige. Om situationen för transpersoner nämns bland annat förslag på enklare processer för könskorrigering, som också inkluderar ungdomar. På två områden där Sverige också fått dåliga resultat i kartläggningen syns dock hur mycket som ännu finns kvar att åtgärda. Det gäller dels hatbrotts- och hetslagstiftning, där brott mot transpersoner ännu inte omfattas, och på området kroppsintegritet och könsidentitet där exempelvis medicinska ingrepp på spädbarn som anses ha oklart kön ännu är tillåtna.

Rankningar och listplaceringar för vitt skilda stater och olika juridiska system är förstås ett något vanskligt sätt att bedöma frihet på, men det är en smidig metod att snabbt få ut budskapet i media och i bästa fall sätta fingret på de brännande frågorna. Hela materialet från Rainbow Europe finns lättillgängligt på nätet, att läsa antingen i sin helhet eller som sammanfattningar och jämförelser mellan länder.

Rysslands placering? Stabil nästsistaplats strax före Azerbajdzjan.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se