Stäng
blog-header
oktober 24, 2014
My Vingren, bloggare
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Superreva är inte samma sak som Reva

Förra året krossade Reva många hjärtan. Vi var naiva, trodde vi var bättre. Vi hade hört ryktena om att rasismen florerade i Europa men någonstans trodde vi inte att det skulle nå in till oss. Jag erkänner. Jag blev chockad när vi fick reda på att svenska myndigheter använde rasprofilering för att lokalisera gömda människor. Vi kanske var naiva men Reva påverkade oss.

Om inte annat märks det nu. När EU-operationen Mos Maiorum börjar spridas i sociala medier döps den genast om till Reva på steroider och Superreva. Rykten om att tunnelbanetåg skulle ha stoppats av polisen där rasifierade fick ställa sig på led för att visa legitimation och de blonda på tåget skulle fått åka vidare i ett eget. Som tur är krossade bland annat Viralgranskaren ryktet snabbt, men fortfarande kallas Superreva för Superreva trots att Superreva inte har någonting alls med Reva att göra.

Kanske är det ett ord som gör att det blir svårare snarare än lättare att förstå vad det handlar om?

Jag känner: det är dags för lite folkbildning. Min hjärna blir väldigt stressad av populistiska tankegångar, speciellt när det handlar om något som faktiskt är värt att uppmärksamma. Ingen tjänar på att förminska Reva till Mos Maiorum eller att Mos Maiorum förminskas till Reva.

Så vad är då Mos Maiorum – egentligen?

Framför allt handlar Mos Maiorum att samla in data om gömda flyktingar. Syftet är att försvåra organiserad människohandel, säger myndigheterna själva. Operationen leds av EU:s gränskontrollmyndighet Frontex tillsammans med ordförandelandet Italiens inrikesdepartement. På sin hemsida förnekar Frontex förvisso att de skulle vara ansvariga för projektet, det är Italiens inrikesdepartement, skriver de. Men i läckta interna dokument om projektet står det tydligt att insatsen ska bekostas av just Frontex.

För att samla in data behöver insatser göras. Den information som ska rapporteras behöver komma någonstans ifrån. Enligt svenska polisen består inte insatsen i att öka antalet kontroller (men jag tänker att kontrollerna rimligtvis kommer att öka, för man vill ju imponera på de andra länderna, det är dock spekulation).

Den svenska polisen säger att projektet fokuserar på flyktingssmugglare. Detta är en sanning med modifikation om man går tillbaka till det kontrakt som alla länder, som väljer att delta, skriver under.

Hur går det här då till?

Varje land tilldelas en excelfil som varje dag klockan 11.00 ska skickas till en mailadress kopplad till Italiens inrikesdepartement. Varje gömd flykting som upptäcks kommer få en egen rad i databasen och uppgifter som ska fyllas i handlar bland annat om nationalitet, kön, ålder, när de först kom in i EU, hur de förflyttar sig runt i landet, när de upptäcktes, på vilket sätt och information kring samordnare för organiserad människosmuggling. Bland annat hur mycket varje person tvingas betala för att få hjälp av organiserade människosmugglare. Inga personuppgifter skrivs in i dokumentet som skickas till Italien. Vad som händer med uppgifterna är inte helt tydligt, men materialet kommer framföras på två konferenser i slutet av 2014.

Patrik Engström, biträdande enhetschef för gränspolisens centralenhet, säger till Expressen att han inte tror att Sverige skulle kunna avstå från att delta i Mos Maiorum. Men om man läser grunddokumentet om insatsen framstår det med all önskvärd tydlighet att det inte är obligatoriskt att delta, till exempel har Schweiz valt att avstå. Möjligen vore det socialt obekvämt för Sverige. Men det är ju knappast samma sak som att vi inte kan avstå.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se