Stäng
blog-header
februari 23, 2014
Hanna Gustafsson, bloggare
Foto: Foto: Michael Cory/Flickr

Fler och fler kvinnor intresserade av mansdominerade ämnen

Ny forskning visar att fler och fler kvinnliga studenter är intresserade av traditionellt mansdominerade ämnen.

Enligt en undersökning gjord av Cambridge Occupational Analysts (COA) på 20 000 brittiska studenter under de senaste 7 åren ökar andelen kvinnliga studenters intresse för att läsa vidare inom s.k STEM-ämnen (naturvetenskap, teknik, konstruktion och matte) mer än hos manliga studenterna. Detta rapporterade The Guardian i veckan.

Männen är fortfarande överrepresenterade inom områdena, men resultatet indikerar att de kampanjer som görs för att öka kvinnliga studenters självförtroende att välja just STEM-ämnen har effekt. Till exempel ökade kvinnors intresse för mechanical engineering och electrical engineering med 18% respektive 27% jämfört med 10% respektive 13% bland männen.

“Figures for combined sciences show a 19% rise in the proportion of female students expressing enthusiasm for the subject, compared to an 11% rise for male sixth formers. Young women’s interest in mechanical engineering and electrical engineering rose by 18% and 27% respectively, compared to 10% and 13% for male students.” (The Guardian)

Nyligen varnade en rapport från Common Science and Technology Committee att Storbritannien riskerade en brist på utbildade personer som kan ta viktiga jobb om inte landet ökade andelen kvinnor inom STEM- områden samt att det görs för lite för att behålla kvinnor inom de respektive fälten.

Joyce Lane från COA säger till The Guardian att vi kan förvänta oss fler utexaminerade kvinnor inom STEM-områden, och att vi bara kan hoppas att de kommer ha lika attraktiva karriärsmöjligheter som de utexaminerade männen:

”They were starting from a relatively low base, and women are still under-represented in these subjects areas. Nevertheless, these are promising signs. We can expect to see more young women graduating with Stem degrees in the coming years.

We can only hope that firms will respond to this trend by ensuring there are attractive career opportunities for female, as well as male, Stem graduates.”

Forskning har ju tyvärr visat problem med sexism inom den akademiska världen, samt hur kvinnors prestationer bedöms jämfört med mäns i samhället i stort.

Forskare vid Yale presenterade förra året en studie där de lät ett antal forskare få utvärdera ansökningar från en student till en position som lab manager. Ansökningarna var exakt likadana, men på hälften var studentens namn ”John och på hälften var det ”Jennifer”.

Det visade sig att ”John” värderades högre när det gällde kompetens, anställningsbarhet och huruvida forskarna kunde tänka sig vara mentor åt studenten. ”Johns” ingångslön bedömdes att den borde vara runt 30 000 i månaden, ”Jennifers” ingångslön bedömdes till runt 27 000. Kom ihåg att enda skillnaden på ansökningarna var studentens kön.

salary1

Det har gjorts flera studier i Sverige och utomlands där man låtit personer bedöma identiska texter med en enda skillnad, att den ena texten är underskrivet med ett mansnamn och den andra med ett kvinnonamn. Texterna som har en manlig ”författare” ges bättre betyg än den som har en kvinnlig. Männen bedöms som genomtänkta och övertygande, medan kvinnorna bedöms som röriga och oklara. Agneta Berge har skrivit om detta här på Politism.

Andra studier har visat att de förväntningar som finns på oss påverkar våra prestationer, och därmed skapar självuppfyllande profetior. Kvinnliga studenter som får höra att matematiska färdigheter är medfött gör sämre ifrån sig och är mindre troliga att studera matematiska ämnen än de som får höra att matematiska färdigheter är något man lär sig. Män i en testgrupp som fått höra att de ska utföra en uppgift för att mäta ”mäns och kvinnors verbala färdigheter” presterar annorlunda än de som bara får höra att testet mäter ”verbal färdighet” (Cordelia Fine, Delusions of Gender).

Den brittiska undersökningen om ökat intresse hos kvinnliga studenter är positiv, och pekar just på att över/underrepresentation inom akademiska intressen är kopplade till könsstereotyper och förväntningar. Man får hoppas att de kvinnor som väljer att gå vidare till STEM-ämnen även får samma möjligheter att välja att stanna kvar som sina manliga kollegor.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se