Stäng
blog-header
april 13, 2016
Hanna Gustafsson, bloggare
Foto: Christophe Ena/AP/TT

Studie av kommentarsfält – kvinnliga skribenter hatas mest

Sen jag började blogga, vilket var 2001, har jag sett fler diskussioner om kommentarsfält än jag någonsin skulle kunna räkna till. Diskussioner om flames, flame wars, trolls, sockpuppets, bloggmobbning och så vidare har varit som en ständigt följeslagare sen jag tog mina första trevande Bambi-steg ut på internets hala is.

För lika mycket som möjligheten för alla att göra sin röst hörd har hyllats av oss som levt stor del av våra liv online, lika mycket har vi diskuterat vad man kan göra åt problemet med de som försöker hindra andra från att göra sina röster hörda.

2005 när svenska kändisar började blogga började även svenska medier intressera sig för kommentarsfält och det som frodades i dessa. Och allt sedan dess har de som inte är så intresserade av internet också levt omgivna av ständiga diskussioner om “näthatet” och dess konsekvenser.

Under åren har olika undersökningar av fenomenet gjorts. En av de senaste var 2015 när ett antal svenska journalister fick svara på frågan om de drabbats av näthat eller hot det senaste året och 38 procent svarade ja. Ungefär lika många män som kvinnor svarade ja, men av de som drabbats av sexistiskt näthat (det vill säga baserat på könstillhörighet och sexualitet) var det långt fler kvinnor än män som svarade ja (23,5 procent kvinnor jämfört med 3,5 procent män). Både män och kvinnor svarade att den största delen av hatet kom från högerextremt snarare än vänsterextremt håll.

I går släppte brittiska tidningen The Guardian en undersökning de gjort av alla kommentarer på tidningens sida från 2006 till i dag, det vill säga ungefär 70 miljoner kommentarer. Det här är vad de kom fram till:

  • De flesta som blockats av moderatorer under denna tidsperiod gjorde inte det på grund av juridiska skäl utan för att de var för grova, trakasserande, hatiska och så vidare. Därmed användes antal blockerade kommentarer som en måttstock för obehagliga och hatiska kommentarer i undersökningen.
  • Artiklar skrivna av kvinnor fick fler blockade kommentarer (det vill säga kommentarer som bryter mot tidningens policy om hur man får uttrycka sig) än artiklar skrivna av män. Ju mer mansdominerat ett fält var, ju fler blockade kommentarer fick kvinnor som skrev artiklar där. Kort uttryckt: En kvinna som skriver artiklar inom sport eller teknologi får fler kommentarer som moderatorerna tvingades blocka för att de är så vidriga, än kvinnor som skriver artiklar inom mode.
  • Artiklar om feminism drog till sig en mycket hög andel blockade kommentarer, det vill säga kommentarer som moderatorerna tvingat blocka. Detsamma gäller artiklar om våldtäkt.
  • De flesta som skriver opinionsartiklar är vita män. De flesta som får hatiska kommentarer är det inte. Av de 10 skribenter som fick mest hatfulla kommentarer var 8 kvinnor! Två var män. Dessa två män var båda svarta män.

Så.

Det blev alltså resultatet av att studera 70 miljoner kommentarer. En kollektiv suck av “det visste vi väl redan” kunde samtidigt höras från kvinnliga skribenter nätet runt. Och från kvinnor som skriver om spelvärlden och Gamergate i synnerhet.

The Guardian har i rapporten visserligen fokuserat på kön, men att det finns en rasistisk dimension kan inte uteslutas och är något de borde återkomma till. Faktorer som handlar om rasism och etnicitet kan vara svårare att se än kön, men finns där ändå. Som när CNN i tysthet tvingades stänga ned kommentarsfälten under alla artiklar om protesterna i Ferguson.

The Guardian ställer i rapporten frågan hur vi kan bygga “det internet vi vill ha.” Naturligtvis handlar den frågan om mer än internet. Det handlar om att bygga den kultur vi vill ha, det samhälle vi vill ha. Det handlar om att flytta frågan ut från kommentarsfälten på internet och i stället sätta in den i det sammanhang där den faktiskt hör hemma.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se