Stäng
blog-header
februari 20, 2015
Gustav Almestad, bloggare
Stefan Löfven besöker idag Spaniens premiärminister Mariano Rajoy. Får vi höra honom säga något om aborträtten tro? Foto: Daniel Ochoa de Olza/TT

Spaniens aborträtt hotad igen

Det var bara ett halvår sedan det förra hotet mot aborträtten i Spanien avstyrdes, och nu återuppstår hotet i ny skepnad. Ingen lär bli överraskad, tyvärr. Det förra drastiska förslaget, att abort i princip bara skulle tillåtas vid livshotande fara eller efter övergrepp, drogs tillbaka efter en våg av protester, men samtidigt såddes fröet till nuvarande stridsfråga när premiärministern Mariano Rajoy öppet deklararade samma avsikt som nu kan göras till verklighet. Vad det handlar om nu är att kvinnor som inte fyllt arton ska vägras abort så länge de inte har föräldrars tillstånd.

Redan idag finns krav på att unga mellan 16 och 18 år informerar sina föräldrar om de gjort abort, men undantagsregler finns också för särskilda omständigheter. Sådana regler träder åtminstone inte i kraft förrän efter fullbordat faktum, medan en kamp för tillstånd från föräldrarna ihop med en redan snäv gräns på 14 veckor kan vara hela skillnaden för en oönskat gravid. Det är de som är utsatta för hård social kontroll och de fattigaste som kommer drabbas hårdast om detta blir verklighet.

Precis som de abortmotståndare som i Sverige försöker gå vägen via ”samvetsfrihet”, eller de som på EU-nivå försöker införa resolutioner som maskerar abortmotstånd med omtanke för människor med funktionsnedsättning, så är arbetet för restriktioner av de praktiska möjligheterna till abort, snarare än av rätten som princip, en fullt medveten strategi. De vet lika väl som alla som slåss för rätten till den egna kroppen att det är den faktiska tillgången, och inte själva principen, som är det viktigaste när det kommer abort.

Utan vaksamhet mot dessa strategier spelar det ingen roll om vi befinner oss i Spanien eller Sverige eller någon annanstans, och på väg in genom de juridiska bakvägarna är det alltid de mest utsatta som trampas ned.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se