Stäng
blog-header
juli 31, 2014
Nikita Feiz, Bloggare
Foto: Seth Wenig / AP

Slut på hets och hot mot transpersoner?

Efter åtta år vid regeringsmakten och lagom nära till valet har regeringen nu, mitt under pågående Pridefestival, beslutat att tillsätta en utredning för att bestämmelsen om hets mot folkgrupp också ska omfatta transpersoner.

Lagen skyddar i dag de som utsätts för hot, missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Bestämmelsen har inte kunnat omfatta transpersoner på grund av att vara transperson inte har med sexuell läggning att göra utan handlar om könsidentitet och könsuttryck. Något som Reinfeldt dock inte verkat ha haft helt klart för sig tidigare.

BoVOnxkIcAAU13T.jpg-large

Det är inte bara i Sverige som våld och hot mot transpersoner osynliggjorts i lagstiftningen. Våld mot transpersoner, så kallad ”transbashing”, underordnas även internationellt. Konsekvensen av att transpersoner inte inkluderats i lagen har lett till att det inte finns någon statistik över hur hotet och våldet mot transpesoner ser ut, trots att det i allra högsta grad finns och kan vara både fysiskt våld och se ut såhär:

jh

 

Untitled

Om lagändringen går igenom betyder det att transpersoner framför allt kommer att erkännas juridiskt, de kommer ha rättigheter och börja omfattas i brottsstatistiken. Det kommer hjälpa oss att få en bättre bild över hur transfobin och transbrotten ser ut och det kommer hjälpa oss att ta ett steg närmare att bekämpa den brottsligheten.

Men regeringen, kunde ni inte ha tänkt på det här lite tidigare?

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se