Stäng
blog-header
mars 20, 2014
Nikita Feiz, Bloggare
Foto: Leif R Jansson/TT

Sexuella trakasserier får aldrig normaliseras i skolan

En anställd eller elev ska aldrig tvingas acceptera sexuella trakasserier på sin arbetsplats eller i skolan, ändå sker det dagligen.

Gunilla Molloy, docent i svenska vid Stockholms universitet, målar upp ett scenario på Lärarnas Nyheter om hur hon fick se sexuella trakasserier när hon skulle besöka en av sina studenter som gjorde sin praktik vid en högstadieskola. Väntande i lärarrummet bevittnar Molloy hur en manlig lärare i 30-årsåldern går fram till en kvinnlig kollega, tar hennes huvud och trycker det mot sitt skrev och säger: blowa mig. Den kvinnliga kollegan går därifrån skakande på huvudet. Skolans rektor menar dock att det bara handlar om jargong och att den manlige läraren ”säkert inte menade något illa”.

Molloys berättelse är oroväckande. Situationen hon målar upp handlar egentligen om hur elever betett sig mot varandra – inte lärare – men hon frågar sig om det verkligen gör någon skillnad? Ska man acceptera detta bara för att det inte är vuxna som gör det mot andra vuxna?

Det Molloy berättar om sker i verkligheten, både i arbetsliv och i klassrum,  i byggnaderna  där en framtida generation ska vägledas och få sin värdegrund. Men sexuella trakasserier normaliseras och osynliggörs. Vad skickar det för signaler till de som blir utsatta och till de som utsätter andra? Att det är okej att sexualisera en kvinna och förminska hennes kompetens och att det bara är för den utsatte att acceptera trakasserierna som en del av anställningsavtalet man skrev under på eller som en naturlig del av skolgången.

Situationen blir alltså inte bättre bara för att det istället handlar om elever. Hur rättfärdigar en rektor elevens agerande? Att det handlar om att pojkar är pojkar och att det går över när de mognar? Hur trygg skulle en flicka som blir utsatt för sexuella trakasserier då känna sig med att anmäla det till skolledningen? Ett dåligt bemötande från vuxna kan leda till att man känner otrygghet i skolan, att man känner skam och inte minst oro över att behöva utsättas för trakasserier gång efter gång utan att någonting sker.

Om man redan i skolan inte får något stöd mot trakasserierna,  kanske det leder till att man senare i sitt arbetsliv när ens manliga kollega i personalrummet trycker sitt skrev mot ens ansikte endast går därifrån för att man har lärt sig att det ändå inte tjänar något till att ta upp det.

Jag minns själv när jag under min skoltid tillsammans med en annan tjej i min klass besökte skolans rektor efter att vi hade fått nog av en idrottslärare som flera gånger under lektionen förklarat att det inte var någon idé för tjejerna i klassen att anstränga sig för ett högre betyg eftersom vi ändå inte hade den manliga kapacitet som krävs i idrott. Jag minns hur min rektor lovade att göra någonting, men hur ingenting hände. Vi kände maktlöshet. Om skolans chef, rektorn, inte ville hjälpa oss – vem skulle då göra det?

Om beteenden över gränsen inte fördöms direkt – varför ska pojkarna då inte tro att det ligger i deras fulla rätt att även senare i sina vuxna år och i sina parrelationer trycka sin partner mot skrevet och säga ”sug av mig” när det behagar dem. Därför är det kanske viktigare än någonsin att redan i skolkorridorerna reagera som om det skedde i personalrummen och tydligt ta ställning. Vi får aldrig tillåta att sexuella trakasserier bortförklaras med att det ”inte var illa menat”. För det är illa menat, jävligt illa.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se