Stäng
blog-header
april 7, 2016
Gustav Almestad, bloggare
"Ett stort framsteg för kvinnors rättigheter", enligt premiärminister Manuel Valls (i mitten, vänster om Hollande). Foto: Christophe Ena/AP/TT

Sexköpslag av svensk modell införs i Frankrike

I går eftermiddag röstades ett förslag igenom i det franska parlamentet som ska ge Frankrike en sexköpslag liknande den svenska.

Det blir alltså blir förbjudet att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja. Frågan har varit föremål för en utdragen kamp länge och lagen var nära att klubbas igenom slutgiltigt redan för ett par år sedan. Nationalförsamlingen antog då först lagen, men den stoppades ett par månader senare av senaten.

Att köpa sex har varit tidigare varit lagligt, däremot har koppleri varit förbjudet. Men sedan 2003 har också ett ytterligare förbud gällt, som faktiskt inneburit det rakt omvända mot den svenska modellen. Genom ett förbud mot “uppmuntran till sexköp”, där till och med felaktig klädsel kunde räknas, har en sorts godtycklig kriminalisering ändå drabbat säljare.

Förutom risken att få dryga böter, och till och med fängelse, har trakasserier och utpekanden baserat på klädsel och liknande varit en konsekvens för redan utsatta människor. Det ger associationer till betydligt mindre demokratiska länder. Allt medan köpare stått fria från ansvar, som om offret enligt lagen snarare är köparen.

Med den nya lagen försvinner också förbudet mot ”uppmuntran”, så avkriminaliserandet av säljare är alltså en minst lika viktig bit som att kriminalisera sexköpare. Inte minst då torskarna fortfarande inte kommer riskera mer än några tusenlappar i böter. Det är förstås ett oerhört glädjande besked att Frankrike nu inför en rimlig sexköpslag. På vissa områden tycks en progressiv politik ännu vara möjlig i Europa.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se