Stäng
blog-header
mars 4, 2014
Kawa Zolfagary, bloggare
Amanda Lundeteg, VD Allbright

Rapport: Andelen kvinnor på ledningsnivå har avstannat

Stiftelsen Allbright har släppt årets upplaga av sin Allbright-rapport som visar hur det ser ut för kvinnor i näringslivets olika ledningsnivåer. Det ser tyvärr dystert ut, rapporten visar att 238 av börsens VD:ar är män och 15 av börsens VD:ar är kvinnor. Bara 15 stycken. Det kommer också fram i rapporten att utvecklingen i princip har avstannat. Andelen kvinnor ökade med enbart 0,7 procentenheter till 18,5 procent från förra året.

Samtidigt ordnade P1 Debatt en diskussion under rubriken ”Hur mycket ojämställdhet tål Sverige?” där en majoritet av deltagarna var emot kvotering. Det behöver inte vara just kvotering som används för att jämna ut dessa otroligt dåliga siffror, men någonting drastiskt måste hända för såhär kan det inte fortsätta.

I Allbright-rapporten skriver Amanda Lundeteg, VD för Allbright, såhär:

Inte undra på att utvecklingen mot jämställd representation på ledande befattningar i näringslivet går långsamt när
frågan enträget diskuteras som en kvinnofråga. Detta är ingen kvinnofråga. Utan en fråga om kvinnors och mäns lika
möjligheter att göra karriär och nå sin fulla potential. Att ta vara på den bästa kompetensen och agera meritokratiskt.

Allt för sällan talas det om att män måste bli bättre på att nätverka med kvinnor. Att män behöver coachas i att
bedriva mer professionella rekryteringsprocesser. Att män behöver bli mer ödmjuka. Att män faktiskt kan tacka nej
till helmanliga sammanhang. Och att män borde låta sig inspireras av kvinnor.

Detta är ingen kamp mellan könen och problematiken är inte heller kvinnorna. Problematiken är de personerna i
näringslivet som envisas med att cementera idéer som att kvinnor inte är lika kompetenta, att kvinnor inte vill, och
till och med att kvinnor inte finns.

Det är ord vi borde lyssna på och ta till oss.

Hela rapporten kan läsas som PDF här.

 

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se