Stäng
blog-header
juni 12, 2015
Gustav Almestad, bloggare
Europaparlamentet i Strasbourg. Foto: Fredrik Persson/TT

Överstatlig jämställdhet på rätt sätt

”Jämställdheten vann” menade rubriken i DN (10/6) efter att Europaparlamentets strategi för jämställdhet antagits med stor majoritet, trots hård debatt. Det verkar faktiskt som om den glädjerubriken har fog. Även om en oviktig sak som kvotering i företagens styrelser också ingick, så syns i resolutionen flera riktigt bra förslag. Det handlar om sexualundervisning i skolan, rätt till barnomsorg och föräldraledighet (för alla föräldrar), och även om ojämlika löner mellan män och kvinnor. Framför allt kunde äntligen aborträtten – och tillgången till säker abort – lyftas fram med tillbörligt allvar.

Inför EU-valet funderade jag lite högt och högtravande om vad feministisk EU-politik kunde vara, och just tillgången till säker abort var ett av förslagen jag nämnde. På en överstatlig nivå kan perspektivet säker vård bättre än försvar för kroppslig integritet ge möjligheten att täppa till kryphål som exempelvis samvetsfrihet.

Som Sveriges Kvinnolobby vidare uppmärksammat finns också formuleringar i resolutionen om inkluderande av jämställdhetsperspektiv i andra områden, såsom migrationspolitiken. Det vore i sanning något att hurra förr. Den riktigt stora drömmen om en feministisk migrationspolitik inom EU, en politik som värderar liv framför gränser, kan vi nog inte räkna med än, tyvärr.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se