Stäng
blog-header
september 30, 2012
Hanna Gustafsson, bloggare
Foto: Phil Noble/Reuters

OS-invigningens suffragetter demonstrerar

Foto: Phil Noble/Reuters

När Danny Boyle inkluderade suffragetterna i OS-invigningen (efter att ha blivit fascinerad av Emily Davison vid ett besök på House of Commons) skapade han något mer än bara en del i en show. Kvinnorna som spelade suffragetterna, ledda av bland annat Helen Pankhurst, ett inte helt okänt efternamn i detta sammanhang, kommer tillsammans med en rad andra feministiska organisationer gå med när UK Feminista samlar dem för att protestera mot hur de föreslagna nedskärningarna drabbar brittiska kvinnor och kampen för kvinnors oberoende.

”Women over 50 have seen unemployment rise by 16% in the space of a year – a steeper increase even than for young people, who have been hardest hit overall. At the same time older men’s unemployment has barely changed.” (länk)

Under 2011 har arbetslösheten i Storbritannien sjunkit med 1% bland män i åldern 50-64 och ökat med 16% bland kvinnor i samma åldersspann. Bland kvinnor i alla åldrar ökade arbetslösheten med 11%. Samtidigt tar kvinnor i 50-60-års åldern tar mer ansvar för åldrande föräldrar och släktingar, och när välfärden skärs ned påverkar de dem mer än andra.

”Statistics show women are significantly more likely to be carers overall than men, and caring is most common in the 45-to-74 age group. That group already suffers from a gender pay gap of 10% (for 50-to-59-year-olds) while older women are less likely to be in a senior position than men – just 8% of women workers in their 50s are in managerial positions, compared with 16% of men.” (länk)

Två tredjedelar av de 130 000 jobb som försvunnit i den offentliga sektorn på kommunal nivå var kvinnor. Enligt en rapport från Fawcett Society håller klockan på att vridas tillbaka på kampen för kvinnors ekonomiska oberoende i Storbritannien. (länk) Färre kvinnor jobbar, lönegapet mellan män och kvinnor ökar, barnomsorgen och äldreomsorgen skärs ned medan kostnaden för densamma ökar. Modellen där männen står för försörjningen och kvinnors ekonomiska beroende av mannens inkomst återinförs.

”Of the 45,000 drop in unemployment, 42,000 were men and just 3,000 were women.

”It’s still women and young people who are bearing the brunt of the recession,” said the Unison union general secretary Dave Prentis.” (länk)

UK Feministas demonstration äger rum den 24 oktober.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se