Stäng
blog-header
mars 5, 2015
Tanvir Mansur, bloggare

Om något behövs det fler slöjbärande kvinnor inom vården

Aftonbladets undersökning visade igår att 16 av 20 tillfrågade kommuner erbjuder brukare att aktivt välja bort vårdare som bär slöja (även kallad hijab på arabiska). Det beskrivs som att kommunerna tillgodoser “önskemål” hos vårdtagaren, när det egentligen handlar om att de diskriminerar sina anställda.

Sagal Barre är vårdstudent, bär själv slöja och har arbetat på flera olika arbetsplatser inom äldreomsorgen. Hon förklarar för Aftonbladet hur godtycklig kommunernas bortsortering av kvinnor som bär slöja är:

– Det är som att säga att personer som är högerhänta eller har långt hår inte är välkomna att jobba inom vården. Det är så fel.

Claes Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen (DO), beskriver för Aftonbladets reporter hur allvarligt, och olagligt, resultatet från deras granskning är:

– Hela syftet med diskrimineringslagen är att man inte ska göra åtskillnad på människor baserat på exempelvis etnisk tillhörighet eller religion. Och där har det allmänna ett särskilt ansvar att motverka diskriminering. Det är klart att det är allvarligt.

Det uppenbara i den här frågan är att det är kommuner som förklarar att de är beredda att diskriminera sina anställda. Handläggarna tycker inte att det är konstigt att ställa sådana krav, att ens vårdare ska behöva dölja det faktum att hen är praktiserande muslim. Handläggarna protesterar inte.

Gnesta kommuns handläggare säger:

– Man kan ha det som önskemål, det kan man absolut ha. Och hemtjänsten försöker tillgodose det till allra största möjliga mån.

På inspelningarna låter det nästan som att de är vana vid den typen av krav, som om det vore vilket önskemål som helst.

– Såna önskemål kan man ju ha, och likaså om man inte vill ha manliga och så vidare, säger Töreboda kommuns handläggare.

Kravet i sig är en föreställning om muslimer som något oönskat. Hur många som har den typen av önskemål i verkligheten är svårt att veta, men i det här fallet väljer kommunerna att anpassa sig efter ett rasistiskt krav. Bara för att en del äldre personer verkar ha fördomar mot muslimer betyder det inte att de kan kräva att “slippa” muslimska vårdtagare. Om något, behöver slöjbärande kvinnor ta mer plats inom vården, för att fler brukare ska få träffa människor som de inte har träffat förut. På så sätt kan deras föreställningar om vad en muslim är förändras.

Kommuner som anpassar sin verksamhet efter en rasistisk opinion är en del i normaliseringsprocessen av islamofobin i Sverige i dag.

Inte nog med att medier framställer muslimer som annorlunda och med sin ensidiga framställning kopplar muslimsk identitet till terrorism och extremism. Inte nog med att moskéer över hela Sverige utsätts för attentat. Inte nog med att kvinnor som bär hijab utsätts för trakasserier i det offentliga rummet. Nu visar det sig att offentliga arbetsgivare kan se till att muslimska kvinnor inte får jobb om det finns ett sådant krav.

Det är en trend som borde väcka stor oro.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se