Stäng
blog-header
oktober 24, 2012
Gustav Almestad, bloggare
Män kan också! Foto: Manfred Caruso

Nu kan män göra flera saker samtidigt!

En studie från psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet har visat sig motsäga den gamla klyschan att kvinnor har bättre simultanförmåga än män. Studien bestod av ett experiment där 160 män och kvinnor mellan 20 och 43 år fick hålla ordning på några räkneverk och växlande visningar av namn. Enligt professor Timo Mäntylä visar studien att män tvärtemot för vår gamla fördom var bättre på multitasking.

Men innan män slår sig för bröstet eller någon annan jublar över detta nya bevis mot könsstereotyper är det nog bra att ta det lilla lugna – som vanligt när det gäller foskning på Män Vs. Kvinnor. En ensam studie är som vanligt inte någon heltäckande bevisning, stora skillnader fanns fortfarande inom grupperna, och detta experiment täcker heller inte hela vårt koncept av vad simultanförmåga är. Planering och långa tidsperspektiv, olika sorters sysslor – sådana saker har fasats ut till förmån för experimentvänliga förmågor av Rain Man-typ. Troligen gynnsamt för nätpokermännen.

Tolkningen av data är precis som alltid platsen för den verkliga striden. Oavsett hur ny kunskap ser ut brukar ändå resultatet bli att den gärna tolkas på så sätt att den passar ihop med vår föreställning om hur män och kvinnor är. Så var inte förvånade om ”mäns överlägsna multitasking” blir den nya tunga ledaregenskapen, där förmågan tidigare använts för att visa på lämpligheten för hemarbete, eller som liten vardagssexistisk tröst för kvinnor som skämtar om män.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se