Stäng
blog-header
juni 1, 2015
Tanvir Mansur, bloggare

När en bussförare blir attackerad av kollegor

Föreställ dig att du är trött efter att ha jobbat ett elva timmar långt pass som bussförare.

Du åker hem i en annan buss och antar att det räcker att du själv är chaufför och visar din uniform och ditt förarbevis. Det var inte din arbetsgivare tydlig med.

Men så kommer dina kollegor till kontrollanter ombord och frågar efter färdbevis. Du förklarar situationen, för det borde räcka med att du visar att ni jobbar tillsammans i kollektivtrafiken. De svarar drygt om att det inte spelar någon roll om du är bussförare, de säger att du måste ha busskort. Du förklarar igen, fler av kontrollanterna samlas kring dig och börjar argumentera mot dig och försöker fysiskt hålla fast dig och kalla på väktare. Du blir upprörd, eftersom du upplever dig attackerad utan anledning.

De drar ut dig ur bussen, och tillsammans med en väktare brottar de ner dig mot marken. Du fattar fortfarande inte varför, du var bara på väg hem. Du gick till självförsvar, och en av kollegorna trycker sitt knä mot din nacke och pressar ditt ansikte mot marken. Någon börjar filma. Efter att du blir handfängslad börjar väktaren skrika på dig.

Väktaren pratar med dig som att den ska tillrättavisa ett barn och förklarar att det är ditt eget fel att du har handklovar på dig. ”Är du busschaufför?!” frågar väktaren. Du svarar ja, att du är busschaufför. Du var på väg hem från en lång dag på ett otacksamt jobb med dåliga arbetsvillkor och låg lön och blev plötsligt attackerad av dina kollegor.

Väktaren anklagar dig för att ha bråkat med kontrollanterna, och säger ”vill du behålla ditt jobb?!” flera gånger. Som att väktaren var din arbetsgivare. Sen kommer polisen och tar med dig därifrån. Du tänker att det inte kan bli värre.

Sen får du reda på att du har blivit anmäld för våld mot tjänsteman och bedrägligt beteende.

Så tolkar jag den attack som drabbade en busschaufför i Göteborg i fredags. Se videon här.

Hur tror du att du skulle må efter allt det här? Hur glad skulle du vara över att arbeta för bussbolag på Västtrafik? Hur mycket tror du att du skulle lita på dina arbetskamrater efteråt? Och väktare?

Ditt arbete handlar ofta om att hantera att bli utskälld av random passagerare, särskilt om kvällarna. Ditt arbete handlar också att se till att de som åker med dig inte bråkar, inte förstör bussen. Du ska vara inställsam, du ska le och oavsett vad som händer förväntas du vara en person med glatt humör. Efter en lång arbetsdag med allt detta blir du attackerad av dina arbetskamrater och väktare – och blir polisanmäld för du inte hade det kort som din chef borde ha gett dig.

Ditt arbete blev bara mer otacksamt.

Jag vill bara gråta.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se