Stäng
blog-header
oktober 30, 2015
Gustav Almestad, bloggare
SKL:s ordförande Lena Micko som utsågs på valkongressen i mars 2015. Foto: Jessica Gow/TT

Mer värdigt för kvinnojourerna

När Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kongress i Karlstad om ett par veckor väntas ett ställningstagande om så kallade idéburna offentliga partnerskap. Det handlar om ett nytt sätt att finansiera verksamheter som kvinnojourer och andra aktörer i civilsamhället där viktiga delar av välfärden sker utanför det offentliga utförandet. Modellen skulle alltså göra det möjligt att kringgå upphandlingsregler och i stället sluta avtal kommuner och ideella föreningar emellan som ger en hållbar verksamhet utan återkommande upphandlingar.

Motionen har skrivits av Lars Bryntesson, kommunalråd i Sigtuna kommun där man sedan tidigare använt sig av avtalsformen och styrelsen ska nu ha föreslagit att kongressen bifaller motionen i sin helhet. Redan i somras stod också kommunen som inspiration när de för området ansvariga ministrarna Ardalan Shekarabi och Åsa Regnér, tillsammans med SKL:s ordförande Lena Micko samt representanter från kvinno- och tjejjourernas två stora förbund, skrev en debattartikel som förespråkade nya vägar att ge stöd till civilsamhället.

Undertecknad och andra från Genusfolket har flera gånger uppmärksammat den svåra situation som drabbar kvinnojourer under upphandlingsreglerna, som projektanställningar och andra planeringssvårigheter som uppstår när finansieringen är oförutsägbar, så ett positivt beslut i SKL vore förstås oerhört glädjande. Dessutom är avtal utanför upphandlingen en lösning som skulle gå tvärtemot den övriga välfärdens färdriktning mot konkurrensutsättning och resurser som blir vinster till privata aktörer.

Ett mer värdigt sätt att driva välfärd på, alltså, även när kommunen inte står för det direkta utförandet själva.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se