Stäng
blog-header
april 22, 2013
Gustav Almestad, bloggare
Vi tar täten! Tummis på det. Foto: Rex Bennett

Med regeringen som livscoach

Det är inte bara inför rasismen som vi ännu förväntas sjunga We shall overcome. Regeringens senaste vinkel på jämställdheten lägger in en falsk andrastämma till samma stycke, i uttalandet som fått rubriken ”Vi tar täten för att fler kvinnor ska ta makten i Sverige och världen”. Höga ambitioner från minister Annie Lööf, men vad innebär det egentligen?

Jo, glädjebudet gäller att Sverige är först ut med initiativet ”Golden Rules of Leadership” som presenterats idag på en konferens för kvinnligt företagande, och som består av en sorts hederskodex för informell kvinnopepp. Naturligtvis inget bindande överhuvudtaget, men Annie Lööf, Maud Olofsson och de företrädare för näringsliv och högskola som också undertecknat artikeln lovar i alla fall i densamma att följa de gyllene reglerna, vilka förklaras med exempel som: nätverkande som inkluderar kvinnor; mentorskap och ”jobbskuggning”; ledarskapsträning för kvinnor; att lyfta förebilder. Och annat fluff.

Nog för att frivilliga initiativ för nätverkande och riktat stöd kan vara effektiva på sina håll, även när de låter som fluff, men varför detta framhävs som det stora jämställdhetsinitiativet från regeringens näringsdepartement – trots att det inte innehåller någon faktisk politik alls – är svårare att greppa. Regeringens jämställdhetsfokus är som vanligt fixerat vid kvinnligt företagande och bolagsstyrelser, men det saknas helt intresse för att själv stå för lösningarna. Är det bara en tidsfråga innan regeringen börjar författa handböcker i personlig utveckling istället för politiska förslag?

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se