Stäng
blog-header
september 18, 2012
Gustav Almestad, bloggare
Typisk orimlig källa ur "Mansförbjudet".

Mansförbjudet i jämställdismens dystopi

Vår representant Kawa Zolfagary bemötte Pär Ström i TV4:s Nyhetsmorgon, med anledning av Ströms nya bok ”Mansförbjudet” – en bok som på fullt allvar hävdar att diskriminering av kvinnor knappt finns idag, men mot män desto mer.

Vad det handlar om är naturligtvis att Pär Ström tror att diskriminering endast föreligger om det finns skrivet någonstans, vilket utesluter exempelvis löneskillnader såväl som all faktisk mansdiskriminering som han själv borde vara intresserad av, såsom osynliggörande av pappor på barnavårdscentralen. Ström gör män en riktig otjänst när han gärna kritiserar ogifta mäns situation vid vårdnad av egna barn, samtidigt som han med andra handen bloggar om könsskillnader i lämplighet som förälder.

Att tro att diskriminering inte förekommer om det inte står uttryckt i några lagar eller stadgar är helt enkelt som att tro att inbrott och misshandel inte förekommer eftersom det är förbjudet, eller åtminstone inte påbjuds. Hans definition av ”belägg” är i praktiken ungefär ”sånt jag sett eller upplevt själv och fått papper på”. Hur det går ihop med att löst referera till kvinnor som misshandlar män i relationer vete sjutton.

Källorna i boken är som vanligt av blandad kvalitet. Där vi andra skulle vilja hänvisa till konkreta fakta eller forskning tar Ström fram andrahandsuppgifter från debattartiklar och blogginlägg. Men när man ger ut en bok själv på print-on-demand helt utan förlag behöver man förstås inte någon faktagranskning, även om de flesta inte har gräddfil in till Nyhetsmorgon av en sådan bok.

Notera till sist i klippet hur Ström på slutet är noga med att själv ta upp att han aldrig sagt att kvinnor är ”lata primadonnor” – men, tillägger han, så kan det komma att bli om utvecklingen fortsätter! Se där, jämställdismens bild av kvinnor.

– – –

För mer:

Ströms förra bok kritiserades grundligt av två professorer och två docenter i nationalekonomi (pdf) … och källgranskades av Sleepless (blogg).

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se