Stäng
blog-header
maj 24, 2013
Hanna Gustafsson, bloggare

Lilla feministguiden 2.0

Ända sedan jag postade mitt allra första inlägg på Genusfolket där jag gjorde en liten feministguide (mest riktat till läsarna av Pär Ström som vid det tillfället fortfarande var going strong och som trots att han gjort sig en karriär som feministkritiker och författare inte kände till vad tredje vågens feminism är) har jag velat göra några tillägg.

Lilla Feministguiden 2.0 (Vi känner alla till ”You have two cows”, ja?)

FÖRSTA VÅGENS FEMINISM (1750-1920):

Du har två kor. Båda borde få rösta i de allmänna valen, right the fuck now.

Nyckelord: rösträtt, kvinnans lagliga ställning, rätt till utbildning. Nämnvärda kor: Mary Wollenstonecraft, Margret Fuller

– Den liberala feminismen: Du har två kor. De är varandras intellektuella jämlikar och förtjänar att ses som det.

– Den marxistiska feminismen: Du har två kor. Genom att krossa klassförtrycket kommer dina kor heller inte drabbas av könsförtryck.

ANDRA VÅGENS FEMINISM (inleds 1950-1970-talet):

Du har två kor. Deras privata liv är också politiskt. Det innebär att ko-strukturerna kring makt existerar såväl inne i ladan som ute i hagen. Alla kor och tjurar uppfostras in i en kulturellt betingad patriarkalisk ordning där tjurar är överordnade kor och dominanta tjurar är överordnade de andra tjurarna.

Nyckelord: könsroller, aborträtt, the Other. Nämnvärda kor: Simone Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett

– Den socialistiska feminismen: Du har två kor. Klass och kön förtrycker jämlikt dessa kor.

– Radikalfeminism: Du har två kor. De är systrar. Tror du. De pratar mycket om systerskap iallafall. De pratar också om den produktiva och reproduktiva sfären, vilket du tycker låter tänkvärt och rimligt, samt målar anti-pornografi slogans på din laduvägg, vilket du önskar att de kunde sluta med. Andra kor menar att dina kor har förlorat klassperspektivet och att de försvårar snarare än frigör kors sexualitet, samt att de ser sina ko-systrar som viljelösa. Ytterligare andra, låt oss kalla dem mindre intellektuellt nogräknade kor, påstår att dina kor hatar tjurar och att de även hatar kor som är vackrare än de själva. Dina kor verkar dock inte överdrivet oroade över vad den övriga hagen tycker om deras utseende.

TREDJE VÅGENS FEMINISM (inleds  under 90-talet):

Du har två kor. När ledaren för det största ko-partiet deklarerar att han är feminist är dina kor skeptiska och säger att det inte finns något sådant som ”en” feminism och kräver mer detaljer. Dina kor påpekar också att feministiska kor kan förtrycka andra kor när de försöker eliminera vad de själva anser förtryck av dessa kor. Dina kor pratar mycket om binära oppositioner, heteronormativitet och dekonstruktion. Vid det laget brukar du mest bara nicka med och försöka se ut som om du förstår vad de pratar om. Det är helt enkelt inte lika rättframt som ”alla kor borde ha rösträtt”, eller hur?

Nyckelord: intersektionalitet, poststrukturalism, kyriarchy, queer. Nämnvärda kor: Judith Butler, Rebecca Walker

– Postmodernistisk feminism: Du har två kor. Dessa kor tillhör inte en kollektiv grupp kor. Dina kor är inte bara ”kor” som kan definieras genom någon gemensam erfarenhet som alla kor delar. De är sina egna kor.

– Queerfeminism: Du har två kor. Det heteronormativa ko-samhället talar om för dina kor att alla faller in i kategorin ko eller kategorin tjur. Dina kor förklarar då att en ko/tjurs identitet har inget att göra med detta kategoriserande och är något som bestämts av andra. Sen bevisar de att en tjur kan producera mjölk och upprör alla ängsliga, lättskrämda, konservativa kor. De är dina FAVORITKOR någonsin, alla kategorier.

– Den postkoloniala feminismen: Du har två kor. Eftersom båda korna kommer från ett västerländskt samhälle kan de inte bara utgår från att deras världsbild representerar allas. Kön, rasism, klass, homofobi och andra maktstrukturer samverkar. En feminism som utgår från den vita, västerländska medelklass-kons perspektiv är just det: en feminism som utgår från den vita, västerländska medelklass-kon.

FJÄRDE VÅGENS FEMINISM (?)

Du har två kor. Du upptäckte dem i ladan, typ igår. Plötsligt stod de bara där, bligandes på dig. Ingen har definitivt slagit fast att de verkligen står där, men allt pekar på att det är så. Många tycks vilja lägga beslag på dina kor, så du inser att du måste vara försiktig med vem du släpper in i ladan. Dina kor är dock mer upptagna med att dela feministiska facebookevents, instagramma våldtäktskulturen, stödja online petitions och få #FuckSethMcFarlane att trenda på twitter. Du inser snabbt att de här korna har kommit ännu längre än dina andra kor i att inkorporera genussystem, klassförtryck, rasism, sexism, heteronorm och cis-privilegie i sin övergripande koism. Du noterar också att de här korna mer än några av dina andra kor inkluderar kor av båda alla kön. Du bestämmer dig för att de här korna är dina nya favoritkor. Vem fan behöver Family Guy anyway?

Nyckelord: Våldtäktskultur, Bechdel Test, Hashtags, Online Activism, Gender Binary, intersektionalitet, SlutWalk, EveryDaySexism.

– Onlinefeminismen: Du har två kor. På kort tid har de skapat mer aktivism än du sett på länge och ändå tycks de sällan lämna ladan för att göra det. Dessa kor rör sig vant mellan olika sociala medier och kan göra normanalys med förbundna ögon och båda klövar bakbundna.

– Check-your-white-feminist-privilege-ism: Du har två kor. Occupy Wall Street hände. Manissa McCleave Maharawal skrev ett kick-ass inlägg där hon förklarade privilege för vita liberaler. Jag vet att ko-metaforen saknas här men omg läs. Sen hände #femfuture. Eller, som det också kom att kallas, #CheckYourWhiteFeministPrivilege, feminist!

– Spiritualfem-ism: Du har två kor. De kan ha olika religiös tro och ändå samlas tillsammans under paraplyet Feminism. Get over it.

Pervocracy-ism: Du har två kor. De har lyckats få alla andra kor i ladan att förstå att BDSM och feminism inte på något vis är varandras motpoler. Well. Buffy krattade vägen, men ändå.

 

 

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se