Stäng
blog-header
november 6, 2012
Gustav Almestad, bloggare
På tal om kvinnor och män, omslag.

Lathund om ojämställdhet

Idag släpptes På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012, statistiksamlingen om jämställdhetsläget från SCB som publiceras i fickformat vartannat år sedan 1984. Du hittar den även i helhet på webben. Till ingens förvåning visar årets publikation på en utveckling som går så långsamt att den i princip står still.

Några exempel: Tre fjärdedelar av föräldraledigheten tas ut av kvinnor, deltid och otrygga anställningar är fler bland kvinnor, män har högre medellön i nio av de tio största yrkesgrupperna och bara en tredjedel i bolagsstyrelserna är kvinnor. På ordförandeposterna i samma styrelser är siffran 12% kvinnor.

Utöver statistik för löner, arbete och förtroendeuppdrag innehåller lathunden även en genomgång över skillnader i oro och utsatthet för våld och andra brott. Män är fortfarande något överrepresenterade som utsatta för misshandel, men en högre andel kvinnor är oroliga och förändrar sina färdvägar med hänsyn till rädsla. Samtidigt är kvinnor ännu överrepresenterade som utsatta för våld i hemmet och i fall där förövaren är en bekant.

Jämställdhetsutvecklingen har uppenbarligen fått motorstopp mitt på vägen och rullar nu bara fram i myrsteg tills backens lutning upphör. Förhoppningsvis kan denna genomgång bli nytt bränsle. Om inte annat så kommer vi åtminstone ta en närmare titt på några extra viktiga tabeller här framöver.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se