Stäng
blog-header
december 8, 2015
Nikita Feiz, Bloggare
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Kvinnornas perspektiv måste lyftas på klimatmötet

FN:s klimattoppmöte i Paris pågår för fullt och förväntningarna på ett globalt klimatavtal är stora.

Världens ledare och olika nationella delegationer har samlats för att avgöra vår gemensamma framtid. Men alldeles för få kvinnor har synts delta under förhandlingarna, trots att det är just kvinnorna som drabbas hårdast av klimatförändringar.

I FN:s klimatpanel som kallas IPCC är 8 av 34 medlemmar kvinnor, endast 26 procent av ledarna för de nationella delegationerna består av kvinnor och klimatrapporteringen i medierna har dominerats av män.

Det här är ett problem eftersom de som klimatförändringarna drabbar hårdast också borde få vara mer representerade i frågan för att kunna påverka sina livsvillkor. Det finns ingen logik i att en grupp som berörs i mindre utsträckning av en fråga, ska få fatta de avgörande besluten för den grupp som berörs mest. Det har också visat sig att med fler kvinnor i en grupp stiger den kollektiva intelligensen och sannolikheten för att sluta hållbara och fredliga lösningar ökar.

Män släpper ut mer växthusgaser än kvinnor eftersom de reser oftare med bil och flyg samt äter mer kött. Trots denna fördelning av utsläpp är det framför allt kvinnor i låginkomstländer som drabbas absolut hårdast av klimatförändringarna. Det beror på att 70 procent av världens fattigaste är kvinnor och flickor, som redan är utsatta och drabbas ännu hårdare när matproduktionen försvåras på grund av kortare växtperioder, magrare skördar, torka eller översvämningar.

Kvinnor drabbas även hårdare på grund av att majoriteten av jordbrukarna i utvecklingsländer är kvinnor. I dessa länder har kvinnorna sämre förutsättningar att anpassa jordbruket till klimatförändringarna eftersom de har svårare att få lån och tillgång till teknologi som skyddar deras jordbruk.

FN, som själva tagit fram många av de klimatrapporter där det beskrivs hur kvinnor drabbas hårdast klimatförändring, borde bli ta starkare ställning för mer jämlikhet och jämställdhet under klimatkonferenser.

Klimatförändringar drabbar alla. Men människor drabbas på olika sätt och det är viktigt att det perspektivet lyfts fram. Annars finns risken att kvinnorna glöms bort, det vore inte första gången.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se