Stäng
blog-header
december 16, 2014
Gustav Almestad, bloggare
Internutredningen av kvinnoregistret läggs ner. Foto: Johan Nilsson/TT

Kvinnoregistret betydligt värre än en kränkning

Så sent som förra veckan mördades ännu en kvinna av sin man, denna gång tillsammans med deras nio månader gamla flicka i Dalby stenbrott utanför Lund. Antalet dödsoffer för mäns våld mot kvinnor håller sig alltjämt stadigt. Vad gör polisen? Ja, de för visst kränkande register över våldsutsatta kvinnor.

Sveriges Radio har nu avslöjat att Stockholmspolisen i tio år fört register över målsäganden i fall av våld i nära relationer, där kvinnorna som utsatts har benämnts kränkande med avseende på saker som psykisk hälsa, härkomst eller religion. Det rör sig om tusentals kvinnor.

I några fall har också sympatier uttrycks för de misstänkta gärningsmännen. Utöver det som flitigt citerats i nyheterna redan kan man läsa avfärdande utlåtanden som att ”målsäganden har befunnit sig på olämpliga ställen” (skylla sig själv?), att ett ärende gäller en ”återfallsmålsägande” (…skylla sig själv, igen?), eller att målsäganden är ”en liten flicka med problem. Ärendet inget för oss.” (min kusivering, kommentar överflödig).

Det är en diger samling uppgifter som Sveriges Radio publicerat för den som själv vill se fler exempel. Tillsammans med orden om målsäganden finns också mer information om varje ärende och vilken åtgärd som vidtagits. Många är de nedlagda ärendena. Tydligaste tendensen är att varje misstanke om missbruk eller psykiatrisk diagnos hos en målsägande radikalt drar ned trovärdigheten och allvaret i polisernas ögon. I registret är de inte heller det minsta rädda att grundlöst spekulera i den saken. Finns inga journaler får polisen gissa själva med hittepå-diagnoser, hörsägen från socialen, eller improvisera helt med begrepp som ”knepig” eller ”kaxig attityd”.

En av kvinnorna som förekommer i registret påtalar i reportaget att ”det är som förr i tiden” när kvinnor spärrades in för hysteri. Sannerligen. Flera uppgifter i registret får mig att tänka på boken om Märta och Hjalmar Söderberg som kom ut i höstas, där Johan Cullberg och Björn Sahlin visat hur fabricerade och lösryckta påståenden om Märta Söderbergs mentala hälsa fortplantades okritiskt från journal till journal genom åren, vilket höll henne inspärrad större delen av hennes liv. I går hysteri, i dag kaxig attityd.

Det är dock oerhört viktigt att uppmärksamheten på en skandal som denna inte fastnar vid registrets legala status eller de enskilda kränkningarna. Det är nämligen inte på graden av förolämpning, utan på samhälleliga konsekvenser av dessa utlåtanden som fokus måste ligga. De finns nämligen där för att kunna avfärda ärendet.

När det exempelvis i en av registrets uppgifter hävdas att målsägaren är ”mytoman”, då är det naturligtvis kränkande för den individen, men det påverkar betydligt fler än bara henne att polisen uppenbarligen vill avfärda misstankar om brott med egna hypoteser om vad en mytoman är.

Christian Agdur, polismästare i Södertörn, uppger att registret har tagits fram ”för att kunna göra hotbildsbedömningar och skydda kvinnorna”.

Men registret är det rakt motsatta, det är en undanflyktsbank ämnad att skicka vidare den grundläggande oviljan att utreda våld i nära relationer till näste man på plats. Det visar tydligt att polisen inte bara saknar kompetens för att utreda dessa brott utan också att de faktiskt knappt tror på att de finns.

Ja, att polisen skiter i kvinnor.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se