Stäng
blog-header
januari 15, 2014
Gustav Almestad, bloggare
Foto: Jessica Gow/TT

Kjöllers fynd i våldtäktsdomen rena lögner

En allt mer populär metod för att kvala in till VM i Vän Av Ordning är otyget att ifrågasätta valfri åsikt om ett rättsfall med frågan ”Har du ens läst domen?”. Den senaste i raden av uppmärksammade våldtäktsdomar är inget undantag. Ni vet, den som både kom fram till att det är ”objektivt sett är visat att [den tilltalade] med våld tvingat [målsägande] till samlag och därmed jämförlig handling”, men ändå friade förövaren på grund av hans bevisat slappa inställning till ordet nej. (Om du inte vet, läs Hanna Gustafssons text från häromdagen först.)

Bland de mer dödsföraktande chansningarna i sammanhanget får nu Hanne Kjöller sägas stå för, efter gårdagens ledare i DN i vilken hon upprepar sin redan beryktade oförmåga att hantera källor ordentligt. För det första åberopar hon i likhet med tingsrättens domare, som själv skrev en självförhärligande debattartikel om sin insats, den märkliga principen att ett nej alltid är relativt förövarens förståelse av ordet. I värsta fall är det juridiska läget faktiskt sådant, men Kjöller har verkligen gått in för att toppa verkligheten och väljer att dessutom krydda sin argumentation med rena påhitt. Gjort en Kjöller, så att säga.

Har ni ens läst domen? påstår hon ungefär, och drar ett par karaktärsmördande exempel om målsäganden, som hon säger sig ha funnit. Enligt henne har rätten nämligen konstaterat att kvinnan vid ett tillfälle ”fört mannens penis mot slidan efter att han kommit ur henne”. Den viktiga detalj som hon undlåter att berätta om den saken är att detta varken är fakta eller ens domstolens övertygelse, utan endast hämtat från mannens vittnesmål. Uppgiften används mycket riktigt senare i tingsrättens resonemang, men inte som fakta utan som stöd i det avsnitt som bara gäller uppsåtet – alltså hur den tilltalade inbillat sig .. förlåt, uppfattat det hela. Kjöller presenterar det ändå som fakta.

Vidare hävdar hon att det skulle framgå av vad den åtalade och målsäganden pratat om under kvällen att kvinnan hade erfarenhet av ”dominanssex”, antydningen är att hon skulle uppgett att hon hade erfarenhet av det (men inte han). Bara det är märkligt, hur det skulle ha någon som helst relevans om hon inte sagt att hon ville ha det där och då, men vad värre är: inget av detta finns ens att läsa i domen. De har pratat om sex enligt bådas vittnesmål men knappast som Kjöller påstår. I domens försök till sammanslagning av bådas versioner står: ”De har lämnat olika uppgifter om vad de närmare pratade om, men båda har uppgett att de inte berörde dominanssex eller sex med våldsinslag. De är också överens om att de inte pratade någon längre stund om sex.” Inte heller i mannens eget vittnesmål finns något tal om att hon ska ha nämnt ”dominanssex” överhuvudtaget.

Påhittade svador mot våldtäktsoffer hör hemma på Flashback och inte i en tidning som vill framstå som seriös, ens om domslutet ska hävdas vara riktigt. En kvinna som till och med enligt gärningsmannens egen version ideligen protesterat och skrikit ska inte behöva misstänkliggöras i riksmedia för att egentligen ha varit med på det. Den sortens fantasiers utbredning är själva anledningen till att knappt en jävel döms.

Så hittar Hanne Kjöller på av önsketänkande eller ljuger hon mot bättre vetande? Eller förstår hon bara lika lite som förövaren hävdar sig göra? Oavsett är det ofattbart att hon får hållas med denna slappa inställning till källor, för hon kan överhuvudtaget inte litas på i något sammanhang längre. Att alla som faktiskt inte sitter och läser domar hela dagarna matas med smörjan är rent ut sagt farligt.

 

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se